• Utrechts Landschap
  • 90 jaar Utrechts Landschap
  • Renk Ruiter

Publieksverslag Utrechts Landschap online

UTRECHT Het online publieksverslag 2016 van Utrechts Landschap is verschenen op www.utrechtslandschap.nl. Samen met 630 vrijwilligers, 23.500 beschermers en 56 bedrijfsvrienden werkt Utrechts Landschap al 90 jaar aan het beschermen van natuur en erfgoed in de provincie utrecht.

Ddirecteur-rentmeester Saskia van Dockum: "Utrechts Landschap beheert natuur en erfgoed dat letterlijk dichtbij de utrechters is. We kopen natuurgebieden en monumentaal erfgoed aan, ontwikkelen het waar nodig, maar vooral: we beheren het voor de eeuwigheid. wat we doen, doen we met enthousiasme, kennis van zaken en respect voor wat er is." in het publieksverslag kijkt Utrechts Landschap terug op wat het in 2016 heeft gedaan en bereikt. U kunt lezen over het dagelijks werk van de drie stichtingen die onder de vlag Utrechts Landschap werken: Stichting het Utrechts Landschap, Stichting de Utrechtse Molens en Stichting Kasteel Loenersloot. Van bosbeheer tot het restaureren van molens en van het meepraten over gebiedsvisies tot het geven van wandelexcursies. Van Dockum: "We delen de natuur en historie graag met de inwoners van de Provincie Utrecht. daarom stellen we onze gebieden en monumenten zoveel mogelijk open en organiseren we tal van activiteiten. Vrijwilligers zijn voor Utrechts Landschap daarbij van onschatbare waarde. Zij zijn onze ambassadeurs, bemensen onze infocentra en zorgen voor een breed aanbod aan excursies, rondleidingen en evenementen. Daarnaast helpen ze mee aan het onderhoud van onze gebieden. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden we nooit de natuurkwaliteit kunnen bereiken die we nu behalen." Het publieksverslag van utrechts landschap is te vinden op www.utrechtslandschap.nl.