• VVV Kromme Rijnstreek
  • VVV Kromme Rijnstreek

Project 'Verhalen van de Kromme Rijn'

HOUTEN In 2017 hebben de gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied vastgesteld. In deze visie zijn vier speerpunten benoemd, waarvan 'Sterke ontwikkeling van de recreatie' er één is. In de visie worden recreatie en toerisme benoemd als de grootste kans voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied in de drie gemeenten.

Met het project "Verhalen van de Kromme Rijn" geven de gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik uitvoering aan hun gezamenlijk recreatie-ambities uit de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek. Dit doen de gemeenten in nauwe samenwerking met de VVV Kromme Rijnstreek en haar leden. Tijdens de bijeenkomst van de Kromme Rijnstreek Academie op 21 januari vindt, in het bijzijn van de 3 wethouders van de gemeenten, de aftrap plaats van het project "Verhalen van de Kromme Rijn".

PROGRAMMA MAANDAG 21 JANUARI

10.15 uur Inloop met koffie en thee

10.30 uur Welkom door Wijnand Eissens, Voorzitter VVV Kromme Rijnstreek

10.35 uur Martine van Amerongen, Marketing & Promotie VVV Kromme Rijnstreek

Martine presenteert aanleiding en doelstelling van het project 'Verhalen van de Kromme Rijn'

10.50 uur Carlijn Leenders, Senior Adviseur bij Bureau Buhrs

Carlijn geeft een inspirerende presentatie over de kracht van verhalen in promotie en marketing van gebieden en regio's. Welke verhalen zijn er in de Kromme Rijnstreek? Voor welke doelgroepen/ leefstijlen zijn deze verhalen interessant? Werkgedeelte waarin input ondernemers gevraagd wordt.

12.15 uur Netwerklunch

Graag tot ziens op 21 januari! Meer informatie over deze bijeenkomst is te verkrijgen bij Martine van Amerongen, VVV Kromme Rijnstreek, tel. 06-51844713, email: marketing@vvvkrommerijnstreek.nl