Proef met vierde kliko voor verpakkingsmateriaal

Ideeën uit Wageningen, Huizen en Milaan worden in Houten toegepast

Landelijk ligt er de ambitie om in 2020 door huishoudens een afvalscheidingspercentage van 75 procent te bereiken. Houten zit nu op 63 procent (zie kader). De gemeente deelt de ambitie van het kabinet, en maakt daarom werk van dit experiment.

Het idee voor de vierde kliko voor verpakkingsmateriaal zoals plastic, blik en drankenkartons komt van de gemeenten Wageningen en Huizen, waar deze methode het meest succesvol is gebleken. In deze gemeenten zijn verschillende manieren uitgeprobeerd. Met de invoering van de vierde kliko wordt ook het restafval minder vaak ingezameld, namelijk één keer per maand.

Het idee voor het geurarme aanrechtbakje komt van verder weg, en is afkomstig uit Milaan. Daar is 85% van de inwoners hun keukenafval gaan scheiden dankzij de bakjes. Houten is de eerste gemeente in Nederland die ze gaat uitproberen.

Wethouder Michiel van Liere: "Er moet nog worden gewerkt aan de bewustwording dat etensresten bij het GFT-afval horen. We hopen dat dit experiment daartoe bijdraagt, en daarnaast gaan we daaraan werken via allerlei initiatieven die er al zijn, zoals Houten Kantelt."

Voorafgaand aan de proef en tijdens de proef wordt de omvang en de samenstelling van het restafval in de proefwijk gemeten, evenals de bewonerstevredenheid. In september krijgt een nog onbekende proefwijk de nieuwe inzamelmiddelen. Bewoners mogen ze een half jaar uitproberen.

De kleur van de vierde kliko is evenmin bekend. Op de Facebook-pagina Houten wordt al druk gespeculeerd. "Hij wordt vast knaloranje, staat prachtig bij die andere kliko's in onze toch al krappe tuin", zomaar enkele sarcastische opmerkingen samengevat. Ze laten meteen het grootste bezwaar zien: waar laat je vier kliko's? Niet iedereen zit even riant in de buitenruimte.

Wethouder Van Liere: "De plastic zakken voor plastic verdwijnen, en mensen wennen vast wel aan een vierde kliko. Als de proef een succes is, wordt het in heel Houten uitgerold. Mensen kunnen dan eventueel ook overstappen op een kleinere grijze container om ruimte te winnen. Mogelijk kan op termijn ook de afvalstoffenheffing omlaag als de afvalscheiding vruchten afwerpt." (SV)