Proef met inzameling blikjes en flesjes

Gemeente meldt zich aan voor landelijk experiment

Raadslid Jana Smith (ChristenUnie) is groot voorstander van het experiment, en bracht het onder de aandacht: "Dit voorkomt een heleboel zwerfvuil en bruikbaar plastic kan gerecyceld blijven worden." Daarnaast kan de proef bijdragen aan een sterkere samenleving, door extra mogelijkheden voor verenigingen en scholen om met vrijwilligers financiële middelen te genereren.

"Wij hebben aan de Stichting afvalfonds Verpakkingen doorgegeven dat wij mee willen doen aan de op te zetten experimenten met retourpremie- of beloningssystemen", aldus het college van B en W. Het is de bedoeling dat volgend jaar in veertig gemeenten met gezamenlijk minimaal één miljoen inwoners met de proef wordt gestart. Als de proef slaagt, moet dit vanaf 2018 in alle gemeenten mogelijk zijn.

Op 1 oktober moet er een plan van aanpak bij de staatssecretaris liggen. Daarna zal meer duidelijk worden over de proef, en natuurlijk over de vraag of deze ook in Houten zal worden uitgevoerd. (SV)