Proef afvalinzameling in Akkers en Bermen

Half jaar proef met vierde kliko voor plastic, blik en drankenkartons

Bewoners uit de Akkers en de Bermen gaan voor de gemeente maar ook voor alle overige inwoners gedurende een half jaar de extra kliko met aanrechtbakje uitproberen. Er is speciaal voor deze wijken gekozen omdat het restafval uit deze wijken precies past in één vuilniswagen. Hierdoor is het mogelijk om goed te meten hoeveel er nu wordt ingezameld en hoe dat verandert tijdens de proef. Daarnaast staan er ook veel woningen met een tuin in deze wijk, zodat er voldoende plek zou moeten zijn voor vier kliko's.

Waarom deze proef? De gemeente legt uit: "Gemiddeld gooit iedere inwoner 190 kilogram afval in de grijze kliko. Dit afval wordt verbrand. Dit is niet goed voor het milieu en kost ook veel geld. Meer dan de helft van het afval uit de grijze kliko is nog een prima grondstof. Vooral etensresten en verpakkingen worden nog ten onrechte in de grijze kliko gegooid. Door middel van deze proef willen we bij vijfhonderd huishoudens testen of door een andere manier van inzamelen de hoeveelheid restafval afneemt. En natuurlijk willen we ook graag weten hoe deze manier van inzamelen wordt ervaren."

Landelijk ligt er de ambitie om in 2020 een afvalscheidingspercentage van 75% te bereiken. Houten zit nu op 63% en hoopt met de invoering van deze nieuwe manier van inzamelen nog meer te bereiken.

Maandag 21 en dinsdag 22 september worden alle kliko's uitgedeeld in de proefwijken. Twee medewerkers van de gemeente zijn hierbij aanwezig zodat zij direct kunnen inspelen op eventuele vragen en opmerkingen. Gedurende de proef zullen zij zich regelmatig laten zien in de proefwijken om te informeren naar de mening en ervaringen van de bewoners. De proef start op vrijdag 25 september.