Praat mee over 'Inclusief Houten'

Ook zijn er een aantal mensen die de praktijk van alle dag op een boeiende manier inzichtelijk maken. Daarna gaan we in gesprek over hoe we vorm kunnen geven aan een gemeente waarin iedereen optimaal kan meedoen. Oud en jong, met en zonder beperking en ongeacht culturele achtergrond of andere verschillen. We delen ervaringen, maar zoeken ook naar oplossingen in praktijk en beleid.

Een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen, hoe kunnen we daar vorm aan geven? Hoe waarborgen we als gemeente, scholen en individuele leerkrachten goed onderwijs aan een steeds grotere diversiteit aan kinderen? Wat maakt het mogelijk dat mensen met een beperking volledig mee kunnen doen in de samenleving? Op school, op de arbeidsmarkt, in clubs en verenigingen? Hoe zorgen we voor meer contact tussen generaties, zodat ook ouderen tot op hoge leeftijd mee kunnen blijven doen?

Nieuwsgierig naar het antwoord? Kom dan naar de Krachtfabriek, Putterhaag 2 te Houten, woensdag 25 november om 20.00 uur. Iedereen is welkom. D66 Houten wil ideeën over, ervaringen met en oplossingen voor een inclusief Houten betrekken bij toekomstige besluitvorming in de gemeenteraad.