• De 10 'burgemeesters van Houten' in de boekenkast van het Haltna Huis.

    Margriet Hunse

Portrettengalerij

HOUTEN In het najaar van 2016 bracht Pieta van Beek een paar maanden door in het Haltna Huis om te revalideren na een ernstig fietsongeluk. In het grand café van het Haltna Huis staat een grote boekenkast, met daarin 10 portretten van deftige heren. Het stoorde Pieta Van Beek dat er 10 mannen in de boekenkast afgebeeld zijn, en geen vrouwen. 'Hebben jullie enig idee wie deze mannen zijn?" vroeg ze tijdens een maaltijd aan haar tafelgenoten. "O, dat zijn de burgemeesters van Houten" antwoordde een van de dames. Bij nadere beschouwing blijken er vier historische Amerikaanse presidenten als Washington en Franklin afgebeeld te zijn, maar ook Leonardo da Vinci.

Margriet Hunse

Pieta vatte onmiddellijk het plan op om naast de mannen ook de vrouwen vertegenwoordigd te krijgen in het Haltna Huis en inventariseerde welke belangrijke vrouwen de bewoners van het Haltna Huis zelf als eerste in de portrettengalerij zouden willen zien. Onmiddellijk kwamen de koninginnen Juliana en Beatrix naar voren, Maria, de koningin des hemels, en Florence Nightingale. "Maar ik zoek ook 'gewone' vrouwen, die veel betekenen voor de Houtense samenleving. "

Van Beek is dus op zoek naar een of meerdere vrouwen uit de geschiedenis van Houten. Daarom doet ze nu via het Groentje de oproep aan alle Houtenaren om te bedenken welke vrouwen uit Houten, van vroeger of van nu,

beslist een plaats verdienen in het Haltna Huis.

Lees meer over Pieta's project woensdag 10 januari in het Houtens Nieuws.