• www.pixabay.com

Van aardgas naar warmte

Houten moet van het aardgas af: deels al voor 2030. In het Ronde Tafel Gesprek ging de raad akkoord met de aanpak om de Transitievisie Warmte te maken.

Door Wim Timmermans

Houten Het wordt een van de grootste operaties voor Nederland. De warmtetransitie. Nederland moet van aardgas af. Elke gemeente moet voor 2022 vaststellen hoe zij dat gaat doen. In een zogenaamde Transitievisie Warmte moet uitgewerkt zijn hoe de gemeente voor 2050 van het aardgas af gaat en welke wijken al voor 2030 aan de beurt zijn. Het rijk heeft haast.

In een startdocument staat beschreven hoe Houten de Transitevisie op Warmte gaat maken. Het document is gericht op bestaande woningen en bedrijven die nu nog van aardgas afhankelijk zijn. Dus moeten bewoners en gebruikers actief worden betrokken; dat geldt helemaal voor de 10.000 inwoners waarvan de woning al voor 2030 van het gas af moet zijn gekoppeld. Het wordt een complex proces; kant en klare oplossingen zijn er nog niet. Bij plannen voor nieuwe woningen en bedrijven houdt Houten al rekening met de transitie.

raad betrekken Wethouder Hilde de Groot (GL) gaf aan dat zij „de raad al in dit stadium van het proces wil betrekken. De keuzes zijn complex en gaan heel Houten raken." Het startdocument is door de vier Kromme Rijn gemeenten samen opgesteld. Zij willen samen een bureau inhuren voor de verdere uitwerking.

zorgen De raadsleden hadden zorgen. Marjan Boonzaaijer (D66): „We gaan iets langs in. De raad moet hier goed in kunnen meedenken." Eef Stiekema (VVD): „zijn we met deze nota niet te vroeg? Kunnen we niet beter eind 2021 een gedegen plan klaar hebben?" Axel Eerdman (HA): „Gaan we met hele wijken tegelijk aan de slag? Met woningcomplexen of met woonblokken?" Robert Pelleboer (CDA): „wat als iemand nu een CV-ketel koopt en volgend jaar hoort dat hij van het gas af moet? En hoe zijn bedrijven eigenlijk betrokken?" René Speksnijder (CU) wilde een gedegen communicatie aanpak: „het leeft enorm."

uitwerken De Groot stelde de raadsleden gerust: „dat komt allemaal aan de orde bij de verdere uitwerking door het bureau." Het stuk wordt niet meer in de raad besproken. De vier gemeenten gaan nu aan de slag. Het Rijk heeft een bijdrage toegezegd voor ondersteuning. Onbekend is hoe groot die wordt.