• Traditionele verbranding van kerstbomen nog van deze tijd?

    RTV Utrecht

Toch traditionele verbranding kerstbomen in Houten

HOUTEN Begin oktober heeft het college aangegeven dat Houten stopt met de jaarlijkse verbranding van kerstbomen, onder meer vanwege de belasting van het milieu. De gemeenteraad heeft echter tijdens de vergadering van 29 oktober jl. met grote meerderheid besloten dat er begin januari 2020 toch een jaarlijkse kerstboomverbranding plaatsvindt. Daarna wordt in overleg met betrokkenen gezocht naar een mogelijk alternatief.

Martin Monkel

AANLEIDING ,,We krijgen al jaren rond de jaarwisseling klachten van inwoners over het verbranden van de kerstbomen", zei wethouder Hilde de Groot (GroenLinks) begin oktober. Eind 2018 heeft het college via het burgerpanel laten peilen hoe de inwoners van Houten denken over het verbranden van kerstbomen. Uit de enquête bleek dat bijna 70% van het aantal inwoners de bomen milieuvriendelijk wil laten verwerken. Bijna 20% wil de traditionele verbranding behouden.  ,,Bij de verbranding komen schadelijke stoffen vrij. Die verontreiniging kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Stoppen met het verbranden van kerstbomen levert een bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Tegelijkertijd wordt tegemoetgekomen aan de wens van een ruime meerderheid van de inwoners'' zegt het college in haar toelichting op het besluit.

VRAGEN Over het genomen besluit heeft HoutenAnders! (HA!) vragen gesteld aan het college. ,,Wij erkennen het algemeen belang van schone lucht, veiligheid en we waarderen ons burgerpanel. Wij vinden het echter te kort door de bocht om dan alles maar direct af te schaffen: kan het niet anders?'' Tevens is HA! van mening dat je zo'n besluit niet alleen kan nemen aan de hand van het raadplegen van het burgerpanel.
Voorafgaand aan de vergadering wordt door Ellen van Ooijen, namens alle 377 ondergetekenden, een petitie aangeboden met de boodschap dat de kerstboomverbranding in Houten moet blijven. ,,In Houten wordt sinds jaar en dag een kerstboomverbranding georganiseerd. Dit is gegroeid tot een traditie, op vijf locaties in Houten. Kinderen zijn dagen van tevoren al bezig met het verzamelen van kerstbomen en op de dag zelf slepen zij de bomen naar de verzamelplek, waar zij een mandarijn en een bonnetje ontvangen. 's Avonds worden de bomen aangestoken. Een spektakel waar naar uitgekeken wordt''. De conclusie is dat bij het besluit van het college om over te gaan tot afschaffing, niet verder is gekeken naar alternatieven.

MOTIE Wethouder De Groot geeft tijdens de vergadering antwoord op de door HA! gestelde vragen. Zij geeft aan dat bij het besluit de cijfers van het burgerpanel zijn meegenomen, maar dat in de afweging ook andere argumenten een rol hebben gespeeld. ,,Zo is Houten één van de laatste gemeenten in de regio die nog een jaarlijkse kerstboomverbranding heeft''. Vanuit de raad wordt opgemerkt dat het toch politiek gevoelig ligt, mede door de ingediende petitie. ,,Had de aanloop tot dit besluit niet anders gekund?'' en ,,Hadden de inwoners niet directer betrokken moeten worden bij deze afweging'' zijn enkele opmerkingen, waarna door HA! een motie wordt ingediend. Daarin wordt het college verzocht de verbranding van kerstbomen in januari 2020 door te laten gaan. Tevens moeten initiatiefnemers worden gezocht die op zoek gaan naar een nieuwe wijze waarop het inzamelen van kerstbomen als traditie kan worden voortgezet. Met uitzondering van de fracties van GroenLinks en ChristenUnie stemt de gemeenteraad in met deze motie. Over de uitwerking wordt de raad voor de zomer 2020 geïnformeerd.