• Vertrekkend griffier William van Zanen voor de galerij van 'zijn' raadsleden.

    Martin Monkel

Laatste vergadering voor raadsgriffier

HOUTEN William van Zaken, raadsgriffier, vertrekt per 1 februari a.s. naar Amsterdam. Dinsdag 21 januari jl. was zijn laatste vergadering als ondersteuner van de gemeenteraad. Van Zanen woont in Amsterdam dus ,,Wat is er mooier dan straks in de Stopera te werken'' zegt hij enthousiast. ,,Maar Houten blijft toch in het hart''.

Martin Monkel

GRIFFIE De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning, de griffie, met aan het hoofd een raadsgriffier. De griffie is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de raad als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan. De griffier is eindverantwoordelijk voor de organisatie rondom de gemeenteraad,
Een raadsgriffier doet zijn werk min of meer achter de schermen. Tijdens een raadsvergadering zit hij naast de voorzitter en bewaakt hij het proces van de vergadering. Vlak voor zijn laatste vergadering in Houten zegt Van Zanen daarover het volgende:
,,De griffier wordt wel de eerste adviseur van de gemeenteraad genoemd. Ik leg dat altijd uit dat raadslid geen fulltimebaan is, dat doe je naast je eigen werk of je zorgtaak. In de avonduren doe je het raadswerk en ik als griffier vertegenwoordig dan de raadsleden overdag in het gemeentehuis. Hier in huis worden allerlei beslissingen genomen en ik let er wel op of dan ook aan de gemeenteraad is gedacht, hoe gaan we dit voorstel presenteren en is het rijp voor besluit. Ik denk dus mee met de raadsleden zodat zij hun werk goed kunnen doen''. De inhoud van de agenda vindt Van Zanen minder interessant. Of de politiek nu linksom of rechtsom wil, dat is hun politieke keuze, ,,Maar ik vind het wel van belang dat ze de juiste informatie hebben en dat ze alle belanghebbenden hebben kunnen horen. Dus alle randvoorwaarden waardoor de raadsleden hun werk kunnen doen, dat doe je als griffie''.
In verband met het afscheid vroeg voorzitter Gilbert Isabella tijdens de vergadering aan Van Zanen eens uit leggen wat de griffie nu precies doet ,,omdat veel van de inwoners in Houten dat waarschijnlijk niet zullen weten''. Met dit interview wordt dat verzoek min of meer ingevuld.

ERVARINGEN William van Zanen is vanaf 1 januari 2015 als griffier werkzaam in Houten. Hij vertrekt na iets meer dan 5 jaar naar Amsterdam waar hij de functie krijgt van plaatsvervangend griffier. ,,Hier in Houten ben ik 'eigen baas' binnen de griffie, straks ben in onderdeel van een team'' zegt Van Zanen zaterdag jl. in een gesprek bij Omroep Houten. ,,In de afgelopen periode heb ik getracht de raad meer zichtbaar te maken, dichter bij de inwoners. Dat is onder meer gebeurd door het op internet live uitzenden van de raadsvergaderingen. Daarmee kunnen mensen thuis meekijken en luisteren naar het debat. Ook heeft de raad inmiddels een eigen Facebookpagina met een groot bereik. En tenslotte schrijft iedere week een raads- of commissielid een stukje in 't Groentje''. Ook is Van Zanen wel trots op de fotogalerij van 'zijn' raadsleden in het gemeentehuis. ,,Misschien maar een klein dingetje, maar je maakt de raadsleden wel zichtbaar voor bezoekers''.
Van Zanen heeft ervaring opgedaan met twee raden. ,,Er zat veel senioriteit en ervaring in de vorige raad, met veel gezag van 'ouderen' zoals Gijs Van Leeuwen (SGP), Eric Jan Visser (CDA en Eric van Vliet (D66). Na de verkiezingen in 2018 is bijna de helft van de raadsleden vervangen en is ook veel kennis weg. Dan moet een nieuwe raad opnieuw een positie verwerven. En nu zie je dat onder andere Anneke Dubbink (PvdA) en Wouter van den Berg (SGP) die 'trekkersrol' min of mee gaan overnemen.

SFEER ,,In de vergadering gaan de raadsleden heel beschaafd met elkaar om. De debatten zijn soms wel fel maar toch met alle respect voor de andere partij'' zegt Van Zanen. ,,En dat vind ik een heel mooie manier van politiek bedrijven, de sfeer is altijd goed''. Hij geeft aan dat de scherpte in de vergadering wel eens wordt gemist en dat het de wens is het debat meer inhoudelijk te voeren. ,,Maar ik ken ook een uitspraak: hoe saaier de politiek, hoe gelukkiger de inwoners'' zegt Van Zanen.  ,,Als je goed wordt bestuurd dan is het misschien een beetje saai, maar Houten staat er wel goed voor en daar pluk je als inwoner de vruchten van''.