• Vrijwilligersvervoer AutoMaatje binnenkort ook in Houten (foto ter illustratie)

    Marij Raijmakers

Houten introduceert AutoMaatje

HOUTEN Het college heeft besloten om met ingang van 1 januari 2020 het vrijwilligersvervoer 'AutoMaatje' binnen de gemeente in te voeren. Dit als aanvulling op de al bestaande mogelijkheden, zoals de Plusbus, Regiotaxi en de Stichting Vervoer Houten. van Houten&co krijgt de opdracht de taken te coördineren. De gemeente staat de komende twee jaar garant voor de kosten voor dit initiatief.

Martin Monkel

MAATJE ,,Wil je naar de kapper, op familiebezoek, winkelen in de buurt of heb je een afspraak in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut? Is er geen redelijk alternatief? Is zelf regelen lastig en kun je geen redelijk beroep doen op vervoer met indicatie? Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt je met hun eigen auto''. Dat is het idee van de ANWB achter AutoMaatje, dat inmiddels in ongeveer 35 gemeenten in Nederland wordt ingezet.
,,We kennen natuurlijk de stichting Vervoer Houten met de elektrokarren'' zegt wethouder Kees van Dalen (CDA). ,,Daarmee zijn we in gesprek omdat we op zoek zijn naar andere mogelijkheden voor het vervoer van ouderen binnen de rondweg en daarbuiten. Voor AutoMaatje stelt de ANWB als eis dat er wel een professionele organisatie op komt. Daarmee is de gemeente aan zet en dat doen we ook graag, want we zijn blij met dit initiatief uit de samenleving'' vervolgt Van Dalen.

INITIATIEF Initiatiefnemer Paul de Kruif vertelt enthousiast over zijn activiteiten deze vorm van vervoer in Houten van de grond te krijgen. ,,Ik werd er mee geconfronteerd tijdens een bezoek aan mijn ouders, die verblijven in Zorgspectrum 'De Geinsche Hof' in Nieuwegein. Zij vertelden over deze vorm van vervoer en waren heel enthousiast over de mogelijkheden''. Met dat gegeven nam De Kruif contact op met diverse instanties in Houten. Met veel vragen kwam hij ook bij de gemeente terecht: ,,Wat gaat het kosten? Wat levert het op? Hoe houd je rekening met handicaps? Waar en hoe ga je dat plannen op vraag en aanbod?'' Via de gemeente komt dan van Houten&co in beeld en krijgt het initiatief vorm en inhoud. van Houten&co krijgt de rol van coördinator. ,,De coördinator zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs die je, op het door jou gewenste tijdstip, kan rijden''.
Deze mogelijkheid van vervoer wordt gezien als aanvulling op de bestaande concepten. Voordeel is dat er nu ook buiten de reguliere tijden, zoals in het weekend of 's avonds, vervoer kan worden aangeboden aan ouderen of mensen met een beperking.

VRIJWILLIGERS Met AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Deze vrijwilligers beschikken over een eigen auto. De vergoeding voor het vervoer van de klant bedraagt € 0,30 per km van deur tot deur plus eventuele parkeerkosten. ,,Moet je dan op de klant wachten bij bezoek aan bijvoorbeeld het ziekenhuis?'' Dat is in principe geen eis in de opzet van de ANWB. Niettemin wordt het als praktisch ervaren dat de vervoerder wacht als de afspraak van de klant niet langer dan 2 uur duurt. De vergoeding en de invulling van het vervoer zijn zaken die door de vervoerder en klant samen worden afgesproken. ,,Het kan dus vervoer in Houten zijn, maar ook naar familie of vrienden buiten Houten''. Op dit moment heeft De Kruif al 8 vrijwillige chauffeurs beschikbaar. Dat moeten er wel wat meer worden om goed aan de vraag te kunnen voldoen. In de praktijk moeten we bezien hoe dat allemaal gaat lopen''.
Enthousiast als vrijwilliger? Neem contact op met van Houten&co.