• De 1e fase van het project Kiem van Houten is inmiddels in uitvoering

    Martin Monkel

Houten bouwt gemiddeld 250 woningen per jaar

HOUTEN Vanwege de uitspraak van de Raad van State ligt landelijk gezien een groot aantal bouwprojecten stil. Maar in Houten wordt al jaren driftig gebouwd met en relatief groot aantal woningen per jaar. Ook liggen er plannen om tot 2040 nog eens 4.000-5.000 woningen extra te bouwen om aan de vraag te voldoen. Is Houten een bijzondere plek of spelen er andere omstandigheden een rol?

Martin Monkel

WOONVISIE ,,In Houten bouwen we momenteel gemiddeld 250 woningen per jaar'' zegt wethouder Herman Geerdes. ,,Dat is 30% meer dan aanvankelijk is afgesproken in het gemeentelijk programma Ruimte 2017-2019 en in de Woonvisie 2025''. Het gaat in Houten niet alleen om kleinere woningbouwprojecten maar ook over de afbouw van de laatste VINEX wijken.
,,We maken ook nu voortvarend woningbouw mogelijk. We lopen zelfs voor op schema'' zegt Geerdes. ,,De afspraak was vanaf 2015 in 10 jaar tijd 1800 woningen te bouwen. Het zijn er nu gemiddeld 250 per jaar. Het gaat hier om uitvoering van eerder gemaakte afspraken zoals bijvoorbeeld de afbouw van Houten-Zuid. Ook bouwen we op kleinere locaties kantoren om tot appartementengebouwen." Van de voorgenomen 1800 woningen waren er in 2018 bijna 800 gerealiseerd. Op grond van vergunningsaanvragen komen daar naar verwachting binnenkort nog eens 550 woningen bij. Bij projecten in uitvoering gaat het onder meer om koopappartementen in het voormalig gemeentehuis 'De Seinsmeester', huurappartementen aan de Kokermolen en in het voormalige kantoorgebouw 'De Citadel'. Koopwoningen worden momenteel gebouwd in de 1e fase van De Kiem van Houten en in De Wiese in Schalkwijk.
,,Houten is natuurlijk een bijzondere plek'' zegt Geerdes, ,,maar kenmerkend is ook dat we behoorlijk wat eigenaren van kantoorpanden hebben die meegaan in de transformatie. En dat heeft, los van de VINEX-productie, een behoorlijke invloed op de aantallen. Dus vooral de particuliere ontwikkelingen hebben voor de grote bouwstroom tot nu toe gezorgd."

ONTWIKKELINGEN De samenstelling van Houten verandert en daarmee ook de woonwensen van de ruim 50.000 inwoners. De Woonvisie legt niet alleen de focus op huisvesting van gezinnen en ouderen maar ook op voldoende omvang en betaalbaarheid van de voorraad sociale huurwoningen.
,,We denken niet alleen na over uitbreiding met 4.000 á 5.000 woningen tot 2040 aan de hand van de Ruimtelijke Koers. In Houten worden steeds meer appartementen gebouwd die verhuurd gaan worden in het middensegment met een huur tussen de 720 en 1000 euro. Een wenselijke ontwikkeling omdat dit aanbod momenteel in Houten ontbreekt." Met behulp van de Ruimtelijke Koers wil de gemeente op termijn relatief meer sociale huurwoningen mogelijk maken voor jong en oud om aan de vraag van inwoners te kunnen voldoen.
Tot 2025 worden in totaal ruim 300 woningen gebouwd in De Kiem van Houten (Hofstad III), liggen er plannen voor ca. 200 woningen in Hofstad IV (langs de spoorlijn in het westelijk deel van De Grassen) en moet de ontwikkeling gaan starten op het terrein achter het Medisch Centrum Hofspoor (Loerik VI).  Volgens Geerdes is het niet te verwachten dat de ontwikkelingen last krijgen van actuele knelpunten, zoals de nabijheid van Natura 2000 gebieden. ,,Houten ligt relatief ver van dergelijke gebieden af, maar we volgen alle wetgeving daarover op de voet."


KOERS In de Ruimtelijke Koers Houten beschrijft de gemeente op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van Houten. ,,De boodschap van de Ruimtelijke Koers is dat we in Houten wel een probleem hebben met de woningbouw'' Zegt Geerdes, ,,we hebben te weinig woningen voor ouderen en starters, en we willen ook niet dat het stil staat. Er wordt stevig doorgebouwd en dat signaal willen we laten zien." Op 12 juni van dit jaar is hiervoor een startbijeenkomst gehouden en alle inbreng tot nu toe is verwerkt in tussentijdse verslagen en video-impressies. De volgende bijeenkomst is op 14 november a.s. van 19.30-22.00 uur in De Heemlanden.
Aanmelden kan tot uiterlijk 8 november via www.houten.nl/ruimtelijkekoers. Je hoort die avond wat er met alle inbreng is gedaan en wat de vervolgstappen zijn.