Politiek Café 'Vluchtelingenopvang in Houten'

Wat komt er aan de orde? Ook in Houten worden migranten met een verblijfsvergunning (statushouders) opgevangen, gehuisvest en begeleid. ChristenUnie en PvdA willen deze activiteiten onder uw aandacht brengen. Het is belangrijk dat de juiste informatie gegeven wordt en dat het goede werk van betrokkenen zichtbaarder wordt. De aankondiging van het kabinet dat er meer opvang zal moeten komen zal ook een onderwerp van gesprek zijn: in hoeverre zijn we daar op voorbereid en wat moet er nog gebeuren? Omdat het COA rond de jaarwisseling aan onze burgemeester gevraagd heeft na te denken over asielopvang in Houten zal ook de laatste stand van zaken rond dit onderwerp aan de orde worden gesteld.

In de bijeenkomst zullen verschillende organisaties (onderwijs, woningbouw, gemeente, kerk, vluchtelingenwerk, etc.) verslag doen en hun ervaringen delen. Zo kunnen we samen een helder beeld krijgen van de uitdagingen en de mogelijkheden. Het gaat dus niet primair om discussies over bed, bad en brood, maar om wat wij als Houtenaren voor vluchtelingen kunnen betekenen en wat ons nog te wachten staat.

Wanneer & waar? Woensdag 17 juni om 20:00 uur, Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36. Inloop vanaf 19:30 uur