• Veel belangstelling van belanghebbenden bij de plannen voor de kernrandzone.

    Marc van Leeuwen

Plannen voor Kernrandzone

HOUTEN Vorige week woensdagmiddag organiseerde de gemeente Houten een bijeenkomst voor de belanghebbenden in de zogenaamde Kernrandzone. Dit betreft het driehoekige gebied tussen de A27, het spoor naar Utrecht en de rondweg van Houten. Hier zullen naar verwachting de komende jaren een aantal ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden maar de diverse belangen vragen om een gewogen besluitvorming.

Marc van Leeuwen

De gemeente wil al in een vroeg stadium van belanghebbenden weten hoe zij die ontwikkelingen vorm zouden willen geven. 's Avonds was er een inloopavond in het gemeentehuis waar iedereen kon vernemen wat er die middag besproken was. Omdat in de middag al de meeste bewoners aanwezig waren verliep de avondsessie rustig. Enkelen die er die middag ook waren doken toch weer op om te zien hoe de bevindingen aan het publiek werden overgebracht.

Er liggen een aantal initiatieven die van invloed zijn op de plannen. De gemeente wil uitbreiding van de begraafplaats aan de Oud Wulfseweg. Uitvaartonderneming Yarden wil een crematorium naast de huidige begraafplaats. Ruilmiddel hierbij is het argument dat zij een aula zullen bouwen. Die is nu niet aanwezig op de begraafplaats. Ruimtelijk gezien zitten hier haken en ogen aan. Met name de verkeersinfarcten tijdens sportevenementen zijn een groot knelpunt. Suggesties zijn sterk vóór het ontsluiten van de terreinen vanaf de Utrechtseweg. Dit houdt de Oud Wulfseweg vrij voor de aanwonenden die vaak de weg wordt versperd door parkerende sportliefhebbers. Tevens is het minder gepast om veel geluidsinvloed te hebben van enthousiast publiek tijdens het sporten als er tegelijkertijd een begrafenisceremonie aan de gang is. Het parkeerprobleem kan mogelijk worden opgelost door een deel van de voetbalvelden op te offeren ten behoeve van uitbreiding van de parkeerplaats.

Om het verlies aan veld te compenseren zou er dan een kunstgrasveld komen. Omdat hierop continu gevoetbald kan worden heft dit het ruimteverlies op.

Staatsbosbeheer en de provincie willen in dit gebied een hoge(re) recreatieve waarde realiseren. Voorstellen om extra fiets- en/of wandelpaden aan te leggen en de oude tankgracht te verbreden ondervonden weerstand. Verstoring van natuur, verrommeling en toename van zwerfafval waren hierbij de belangrijkste argumenten. Juist het onverstoorde noordelijke hart van het gebied heeft hoge natuurwaarden. Ringslangen en weidevogels zijn belangrijk. Bovendien liggen er archeologische waarden omdat het ooit de grens van het Romeinse rijk was. Dit beperkt de mogelijkheden voor grootschalige ingrepen in het terrein.

De familie Bouwman, woonachtig aan de Oud Wulfseweg, zoekt mogelijkheden om een educatieboerderij te starten waarbij voorlichting centraal staat. Het Wellantcollege zou weg willen binnen de rondweg om plaats te maken voor woningen, maar moet dan een andere locatie krijgen. Tijden de bijeenkomst gingen er stemmen op om hiervoor de plaats van het leegstaande pand van het Utrechts Nieuwsblad te gebruiken. Kwekerij Jongerius wil uitbreiden en moet daarbij onder andere een regenwaterbassin aanleggen. Dit is echter strijdig met de unaniem gedragen mening dat de 'groene ruimte' een van de belangrijkste kwaliteiten van het gebied is. Er wordt zeer veel gerecreëerd in het gebied. Het rondje van ongeveer vijf kilometer is zeer geliefd bij fietsers en hardlopers. Over een maand is er weer een openbare bijeenkomst.