Plan van aanpak voor evaluatie windturbines

Zijn de doelstellingen van Windpark Houten gehaald? Welke lessen kunnen er getrokken worden uit de realisatie van de drie windturbines aan de Veerwagenweg? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor het onderzoek. Als de gemeenteraad op 10 maart met het plan instemt, kan de evaluatie direct daarna van start. De universiteit heeft de expertise om de evaluatie deskundig en objectief uit te voeren.

Onderdeel van de evaluatie is een enquête onder bewoners binnen een straal van 1000 meter van het windpark. Zij worden op twee momenten bevraagd. Verder interviewen de onderzoekers belangengroepen en andere betrokkenen en analyseren zij meldingen en klachten over het windpark.

Windpark Houten draait nu ruim een jaar. Aan de komst van de drie turbines ging ruim 10 jaar discussie tussen voor- en tegenstanders vooraf. De evaluatie die nu is gepland, komt er op verzoek van de gemeenteraad. De raad wil leren van de ervaringen die zijn opgedaan met het windpark. Daarnaast kan de evaluatie belangrijke informatie opleveren voor een besluit over een eventueel tweede windpark in de gemeente Houten. De provincie Utrecht betaalt mee aan het onderzoek. Zij wil de uitkomsten gebruiken voor toekomstige plannen rondom windenergie.