• Het bestuur van Stichting Blijdragen: Mathijs Varkevisser, Mike van Kuik, Birgitte Paffen, Dani van Raaphorst en Bart van Ginneken

    Geertje Dantuma
  • De KrachtFabriek

Oprichting Stichting Blijdragen, nieuw initiatief van De KrachtFabriek

HOUTEN 'Ook jij kunt blijdragen bij De KrachtFabriek'. Deze tegelwijsheid is het levensmotto van de inspiratoren van De KrachtFabriek en niet voor niks. Iedereen wil gezien worden en naar vermogen kunnen bijdragen, als je dat dan ook nog op een prettige manier kan ontdekken zoals bij De KrachtFabriek dan word je daar heel blij van.

De inspiratoren van de Krachtfabriek hebben sinds de oprichting van De KrachtFabriek nu inmiddels 6 1/2 jaar geleden al geweldige ideeën, startups, co-creaties, spin-offs, producten en wat niet meer is gerealiseerd. De KrachtFabriek is een prima middel om samen met elkaar ideeën te bedenken en te lanceren. Een nieuwe idee is echter niet gelijk winstgevend en soms is er ook een financiële prikkel nodig om het idee tot groei en bloei te laten komen. Daarnaast liep men er ook tegenaan dat sommige inspiratoren niet aan de slag konden bij de KrachtFabriek omdat dit vanwege hun uitkering werd bemoeilijkt. Om dit in de toekomst gemakkelijker te maken voor bestaande en nieuwe inspiratoren wilde men hiervoor een oplossing bedenken. Hiervoor is een nieuwe stichting opgericht die, hoe kan het ook bijna anders, de naam Stichting Blijdragen heeft gekregen.

STICHTING BLIJDRAGEN Stichting Blijdragen zal vanaf 2020 actief zijn en zich gaan richten op bovenstaande doelen ter ondersteuning van inspiratoren bij De KrachtFabriek. Om de oprichting financieel mogelijk te maken hebben meerdere inspiratoren acties bedacht om de kosten voor de opstart te kunnen bekostigen. 

,,We hopen door oprichting van de Stichting Blijdragen met nog meer effectiviteit de doelen van De KrachtFabriek te kunnen realiseren en nog meer inwoners uit Houten in kracht te zetten. Mocht u interesse hebben in deelname aan De KrachtFabriek, U bent altijd welkom om langs te komen voor een kennismaking. Op vrijdagochtend is er zelfs een mogelijkheid om wat uitgebreider kennis te maken en ook rond te kijken op de De KrachtFabriek."

DE KRACHRTFABRIEK De KrachtFabriek is een broedplaats, een plek om in je kracht te komen. In een omgeving met anderen. De deelnemers van De KrachtFabriek noemen zich inspirator. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze werk-willend zijn. Niet dat ze allemaal op zoek zijn naar een vaste baan, maar ze willen wel allemaal een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij, en vinden samen leuker dan alleen. Je vindt er werkzoekenden, ZZP'ers, gepensioneerden, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die om een andere reden tijd hebben. Ze willen kennis en kunde delen. En ook nieuwe aspecten van zichzelf ontdekken en ontwikkelen. Informatie: https://dekrachtfabriek.nu/