• Foto: Archief BDU

Gemeente neemt maatregelen rond panden aan Achterdijk en Provincialeweg Schalkwijk

SCHALKWIJK Op 10 januari heeft de gemeente een integrale controle uitgevoerd bij een aantal panden aan de Achterdijk en de Provincialeweg in Schalkwijk. Meerdere klachten over buitensporige stank en vermoedens van mogelijke illegale activiteiten hebben geleid tot deze actie.

Uit de controle blijkt dat bij enkele panden inderdaad sprake is van overtreding van regels op het gebied van milieu, bebouwing en bewoning. Daar gaat de gemeente in het vervolgtraject meteen mee aan de slag. De stankoverlast rondom het pand aan de Provincialeweg blijkt te worden veroorzaakt door verontreinigde mest. Op dit moment is het milieuonderzoek van de politie nog in volle gang.  

De gemeente heeft, wachtend op de resultaten van het milieuonderzoek, wel al maatregelen genomen. De mestputten, waar de buitensporige stank vandaan komt, zijn afgesloten en het terrein is afgezet voor publiek. De putten worden afgesloten zodat de verontreiniging niet groter wordt door mest erbij te storten of eruit te halen. Ook is op dit moment bekend dat tot op 20 meter afstand van de mestputten geen gevaar bestaat voor de gezondheid. Er mag daarom niemand in de buurt komen van de putten.