• De leden van de eiland haiku jury v.l.n.r. (Marike Leeuwenkamp, Marja Oosterman, Loethe Olthuis, Christel van Vliet omringen het eiland van Schalkwijk ook dit jaar met dichterlijke inzichten

    Atelier Beeldmakers
  • Het Dichtpad. Een vrijplaats voor wind, woord en water

    Atelier Beeldmakers

Dichterlijke inzichten

SCHALKWIJK Tijdens de opening van het derde eiland haiku seizoen, is Marja Oosterman begroet als het vierde jurylid. Marja is journaliste en zij heeft als pionierster bergen verzet waar het gaat om studentenbelangen (in 1968), het ontwikkelen van nieuwe media (Nopapers1988). Samen met schrijfster Marike Leeuwenkamp en journaliste Loethe Olthuis en beeldend kunstenares Christel van Vliet deelt zij haar dichterlijke inzichten met veel plezier. Het is fijn omringd te zijn door zoveel erudiet talent. Tijdens het bespreken van het toekomstig speelveld voor de eiland haiku wedstrijd 2020, leek het zelfs alsof de dageraad het eiland raakte, maar dat kan ook de invloed van een haiku zijn:

de eiland haiku

geeft de taalminnaressen

zinsbegoocheling

Het eiland van Schalkwijk nodigt je uit om haar te huldigen in een gedicht dat zich kenmerkt door de terloopse eenvoud van een heldere waarneming: de haiku. Een eiland haiku bestaat uit drie regels van beurtelings 5-7-5 lettergrepen.

Stuur jouw eiland haiku naar beeldmakers@planet.nl en maak kans op de eeuwige roem en een plaats op het Dichtpad op het inundatieveld nabij 'Het geheim van man en paard', het kunstwerk van Atelier Beeldmakers in de polder Blokhoven.

Meer informatie: Christel van Vliet, Wickenburghselaan 18, Schalkwijk, 030 6011066 www.beeldmakers.nl