• Wethouder Jana Smith

    Martin Monkel

Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang Vijfheerenlanden naar Lekstroom

VIJFHEERENLANDEN / HOUTEN Donderdag 14 november 2019 bevestigden de wethouders van Vijfheerenlanden, Utrecht en Houten (namens gemeenten in regio Lekstroom) in het Stadhuis van Vianen hun samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Gemeente Vijfheerenlanden hoort sinds afgelopen januari bij de provincie Utrecht en daarmee wordt de gemeente Utrecht als centrumgemeente verantwoordelijk voor de cliënten van Vijfheerenlanden voor Beschermd Wonen.

Vanaf 1 januari 2020 worden de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor nieuwe cliënten georganiseerd door de gemeente Utrecht. Tot voor kort werd deze zorg voor de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam geregeld door de gemeente Dordrecht. De gemeente Dordrecht blijft tot 1 januari 2021 verantwoordelijk voor de bestaande cliënten.

GOEDE ZORG VOOROP Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen van mensen met een psychiatrische of psychosociale beperking. Gemeente Vijfheerenlanden doet dit in samenwerkingsverband met de Lekstroom gemeenten, waarbij de gemeente Utrecht de uitvoering op zich neemt.

Wethouder Marcel Verweij, gemeente Vijfheerenlanden: ,,We willen dat cliënten zo min mogelijk last hebben van de verandering. Ons uitgangspunt is dat al onze inwoners toegang hebben tot goede zorg in de buurt. We willen ook in Vijfheerenlanden bijdragen aan plaatsen voor beschermd wonen voor inwoners van onze gemeente en uit de regio."

Wethouder Jana Smith-Visser, gemeente Houten: ,,Ik ben blij met de komst van Vijfheerenlanden, want het is belangrijk dat we als Lekstroomgemeenten onze krachten bundelen. We gaan onze samenwerking verder versterken om onze inwoners nu en in de toekomst een beschermd thuis te kunnen bieden."

Wethouder Maarten van Ooijen, gemeente Utrecht: ,,Deze nieuwe samenwerking tussen de gemeenten Vijfheerenlanden en Utrecht is een belangrijke stap. Alleen samen –als gemeenten, maar ook met zorgpartners en woningcorporaties- kunnen we opvang en beschermd wonen in de regio Utrecht verder vernieuwen en verbeteren en ervoor zorgen dat cliënten een thuis in de wijk hebben."

OVERGANGSJAAR Om de overgang soepel te laten verlopen is er een overgangsjaar. Bestaande cliënten kunnen tot 1 januari 2021 terecht bij gemeente Dordrecht. Wanneer de indicatie van een bestaande cliënt in 2020 afloopt, wordt de zorg vervolgens aan deze cliënt verleend vanuit Utrecht. Bestaande cliënten met een indicatie die loopt tot na 2020, gaan uiterlijk 1 januari 2021 over naar de zorg vanuit Utrecht. Nieuwe cliënten worden vanaf 1 januari 2020 direct doorverwezen naar de gemeente Utrecht.

DOORSTROOM NAAR BEGELEID WONEN Gemeente Vijfheerenlanden werkt samen met andere gemeenten in de regio Lekstroom aan een plan om mensen met psychiatrische of psychosociale beperkingen in de toekomst vaker in een eigen woning te huisvesten, met begeleiding aan huis. De komende jaren zullen steeds meer mensen vanuit Beschermd Wonen doorstromen naar Beschermd Thuis, een vorm van begeleid wonen, maar dan met ondersteuning bij mensen thuis. Alleen als er permanente aanwezigheid van een begeleider nodig is om zelfstandig te kunnen wonen, worden cliënten gehuisvest in instellingen voor Beschermd Wonen. (bron: Gemeente Vijdheerenlanden)