• De Prinses Beatrixsluis

    Rijkswaterstaat

Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte

NIEUWEGEIN Dit najaar is de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden aan de Prinses Beatrixsluis. Na de openstelling van de 3e kolk en het verbrede Lekkanaal op 6 februari, stond dit jaar verder in het teken van de renovatie van de twee bestaande kolken. Nu alle kolken open zijn, draait de sluis op volle sterkte.

OOK GEWOON DOORVAREN TIJDENS SPITSUUR Ype Heijsman, directeur bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland, ziet de verbeterde bereikbaarheid van de route Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen als grootste winst van de vernieuwde Prinses Beatrixsluis. ,,Brede schepen met veel diepgang hoeven niet meer om te varen, omdat er nu een 3e kolk ligt die grote schepen kan schutten. Sowieso zorgt de komst van een extra kolk voor kortere wachttijden voor alle schepen bij de sluis." Anné Middendorp, binnenschipper en voorzitter van de afdeling Utrecht van Koninklijke BLN Schuttevaer, beaamt dat. ,,Het is geweldig dat de wachttijd nagenoeg tot nul is teruggebracht. Ook als het spitsuur is voor de grote schepen kunnen ze gewoon doorvaren."

RENOVATIE Belangrijk onderdeel van de renovatie was het in oude luister herstellen van het oorspronkelijke sluizencomplex uit 1938. Het complex is een Rijksmonument, met historische voormalige dienstwoningen. De woningen zijn in 2018 omgebouwd tot bedienruimte met de nieuwste technieken. Dit jaar is ook de bediening van de twee bestaande kolken omgezet naar het nieuwe bediensysteem in deze 'witte huisjes'. Het oude bediengebouw en de loopbrug uit de jaren '90 zijn gesloopt. Zo zijn nu, net als in 1938, de witte huisjes en de heftorens weer de blikvangers. In de heftorens zijn veel onderdelen die zorgen voor de beweging van de hefdeuren vernieuwd.

NOOIT HELEMAAL AF Het werk aan een sluiscomplex is nooit helemaal af, daarom verzorgt aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk de komende 27 jaar het onderhoud. Bewegende onderdelen worden vaak gecontroleerd en gesmeerd, maar soms is ook groter onderhoud nodig. Werkzaamheden die in ieder geval in 2020 gaan gebeuren, zijn de plaatsing van 1.200 zonnepanelen op een verdiepte plek naast de 3e kolk en groot onderhoud van de langzaamverkeerbrug over de kolken 1 en 2. Tijdens dat werk zorgt Sas van Vreeswijk voor een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers

CONTACTMOMENTEN MET PUBLIEK In de afgelopen bouwjaren was er veel interactie met het publiek. Logischerwijs wordt dat nu minder, maar Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk blijven zorgen voor vaste contactmomenten met het publiek en het sluizencomplex blijft beschikbaar als case voor educatieve doeleinden. De Facebookpagina Prinses Beatrixsluis blijft bestaan, de website www.prinsesbeatrixsluis.nl gaat per 1 januari 2020 uit de lucht. Informatie over de sluis blijft beschikbaar op www.rws.nl en vanzelfsprekend kunt u met vragen altijd terecht bij het informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 8002.