• Verplaatsing van het Oude Station in 2007.

    Peter Koch
  • Het gerestaureerde Oude Station aan het Stationserf.

    Peter Koch

Oud station werd verplaatst en kreeg nieuwe bestemming

Het Oude Station op Stationserf 97 staat er prachtig bij.  Voor het zover was, is er heel wat gebeurd. Het gebouw is in 2007 verplaatst en daarna gerestaureerd. Het fraaie monument heeft nieuwe functies. 

John van Amerongen

Het oude station wordt geëxploiteerd door Stichting Station op Wielen. De Stichting is opgericht op initiatief van de gemeente Houten en woningstichting Viveste. Het doel is het oude stationsgebouw te behouden, te restaureren, te beheren en te exploiteren. Philadelphia Zorg is een landelijke netwerkorganisatie die in Houten aan het Stationserf Zorg en wonen biedt en in het Oude Station Werk en dagbesteding biedt. U bent van harte welkom in het Oude Station van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 16:00 uur voor een kopje koffie of thee met iets lekkers. Zie ook www.hetoudestationhouten.nl. U kunt ook zaalruimte huren in het Oude Station en na de restauratie werd het ook een officiële trouwlocatie in de gemeente Houten. Archeologische werkgroep 'Leen de Keijzer' heeft er zijn werkplek en museum.

150 METER ZUIDWAARTS In verband met de spoorverbreding kon het station niet op zijn oorspronkelijk plaats blijven staan. Dankzij subsidie en veel sponsorbijdragen kon het station behouden blijven door het 150 m zuidwaarts te verplaatsen. Een gespecialiseerde onderneming verplaatste het station in 2007 op een speciaal voertuig. Tijdens de operatie heeft Archeologisch Werkgroep Leen de Keijzer gegraven in de bodem waar het station heeft gestaan. Voordat de baan waarover het station verplaatst zou worden werd vlak gemaakt vonden de amateurarcheologen een oude waterput. OUde Nadat het station is verplaatst en gerestaureerd, werd het ingedeeld in een beneden- en een bovengedeelte (zolder). Het benedengedeelte werd ingericht als lunchroom, vergader- en trouwzaal. De zolder werd door de gemeente Houten bestemd voor onderzoek en opslag van lokale archeologische vondsten. De zolderverdieping bestaat uit een keuken/spoelruimte, een expositieruimte en een onderzoeksruimte. In de expositieruimte worden de museale stukken getoond die tijdens de verschillende opgravingen zijn gevonden. Rondom deze stukken worden regelmatig thematische tentoonstellingen ingericht. Zie hiervoor 't Groentje en de website www.archeologiehouten.nl.

GESCHIEDENIS De geschiedenis van het Oude Station Houten begint in 1866 wanneer de aanbesteding van twee stations, Houten en Schalkwijk, en dertien wachterswoningen op het traject Utrecht-Culemborg plaats vindt. Het ontwerp is van architect K.H. van Brederode die vijf standaard Waterstaatstations langs de gehele spoorlijn liet bouwen. In datzelfde jaar kwam het station van Houten gereed. In 1908 weerden vier burgerwoningen tegenover station Houten gebouwd voor de gezinnen van spoorwegpersoneel.

SLUITING In 1934 werd Station Houten gesloten voor het personenvervoer. In 1937 werd het station omgebouwd tot twee woningen, waarvan een voor de stationschef die de overgangen ter hoogte van de Vlierweg en Loerikseweg blijft bedienen. In de loop der tijd volgde er ook bewoning door kunstenaars, een school, kleine ondernemingen, en andere inwoners van Houten. In 1965 volgde sluiting voor het vrachtvervoer. Vanwege de geplande spoorwegverdubbeling besluit de gemeenteraad van Houten op 31 oktober 1984 tot de sloop van het stationsgebouw. Dit had een succesvolle protestactie tot gevolg. In plaats van de geplande sloop werd station Houten in 1986 gerenoveerd. Het pand werd onderverdeeld in drie bedrijfsunits, bestemd voor startende ondernemers. De laatste jaren voor de verplaatsing kwam het station in verval.

VERPLAATSING De gemeente stemde 3 februari 2004 in met de verplaatsing en restauratie van het stationsgebouw in verband met de spoorwegverdubbeling tussen Utrecht Lunetten en Houten-Castellum. In 2007 wordt het oude stationsgebouw op wielen gezet en verplaatst en wordt op de nieuwe plek begonnen met de restauratie. In 2008 wordt de restauratie afgerond en wordt het gebouw opgeleverd aan de nieuwe huurders. In 2009  opende toenmalig burgemeester Lamers en P.M.L. van Vlijmen, de directeur van het Spoorwegmuseum officieel het Oude Station.