Oud-burgemeester Bijleveld overleden

In memoriam

"Hij heeft door zijn manier van besturen het beste in ambtenaren en deskundigen naar boven gehaald. Samen met wethouders Vulto en Van Rooijen, maar vooral Jonkers ", zo vertelt gepensioneerd ambtenaar Wim Haan die destijds, in Bijlevelds periode, chef afdeling Algemene zaken en later projectleider commercieel onroerend goed en bedrijfscontactfunctionaris was. Volgens Haan waren de leden van het ontwerpteam Houten uit de jaren dat Bijleveld burgemeester was unaniem over Bijlevelds houding naar ambtenaren en adviseurs: "Hij haalde alle argumenten naar boven. Niets werd klakkeloos aangenomen. Als wij wit zeiden, zei hij zwart. De argumenten kwamen op tafel en de keuze werd dan wel kordaat gemaakt: hetzij wit, hetzij grijs, hetzij zwart."

"Bijleveld was een harde werker die zich geweldig heeft ingezet voor Houten, maar hij is nooit een echte Houtenaar geworden. Een krachtig bestuurder, die zeker wel genoot van het bestuurlijke werk en vooral in goede samenwerking met onder andere wethouder Arie van Rooijen en Gijs Jonkers de basis heeft gelegd voor wat Houten nu is: een prachtige gemeente om te wonen en een zeer geliefde vestigingsplaats", zo zegt gepensioneerd ambtenaar Bertus Jansen, destijds juridisch medewerker. "Burgemeester Bijleveld bleek prima geschikt om de kanteling van klein dorp naar groeikern in spé te maken en heeft een grote rol gespeeld bij de vaststelling van het Globaal Bestemmingsplan. De allereerste grote beslissingen gingen over de functies in de centrumkwadranten, de knip in het verkeerssysteem nabij het huidige Haltna in het centrum binnen de Rondweg en het principe van de Rondweg met inprikkers. Henk Bijleveld heeft die principes met verve verdedigd en in stand gehouden."

"Ik herinner me van die tijd dat hij opvallend 'streng' was als het om vergunningen en voorschriften ging. Daar viel niet met hem over te onderhandelen." Jansen herinnert zich dat Bijleveld wel André Hazes toestond zonder de goede papieren café De Zwaan in Schalkwijk te openen.

"Een uitstekend burgemeester en een fijn mens", zegt Gerard Zandbergen die destijds hoofd van de afdeling Financiën was.

Henk Heijman, in die tijd raadslid voor KVP Schalkwijk en later het CDA, vond Bijleveld een prima raadsvoorzitter. "Hij hield erg van discussie en wilde graag een zaak van alle kanten bekijken. Hij gaf iedereen de ruimte om zijn zegje te doen. In die tijd zijn veel belangrijke beslissingen genomen en daar nam hij ook de tijd voor. Raadsvergaderingen duurden tot na 12 uur, maar dat paste ook in de tijdsgeest van discussiëren."

Trouw en loyaliteit waren karaktereigenschappen die Henk Bijleveld kenmerkten. In zijn werkzame leven, maar zeker ook privé. Tot haar overlijden in 2012, heeft hij gedurende vijftien jaar zijn echtgenote verzorgd bij wie op 55-jarige leeftijd de ziekte van Parkinson was vastgesteld. De laatste drie jaar van haar leven was hij dagelijks bij haar in het huis waar zij werd verpleegd. Een aantal maanden nadat zijn echtgenote was overleden, werd bij Bijleveld de diagnose gesteld dat hij leed aan de ziekte van Alzheimer.(JvA)