Oppositie vraagt debat aan over miljoenentekort voor onderhoud openbare ruimte

Wethouder moet zich verantwoorden voor niet tijdig en niet volledig inlichten gemeenteraad

"In oktober was bij het college al bekend dat er ten aanzien van het beheer van de openbare ruimte een financieel tekort is in 2014 van anderhalf miljoen euro, oplopend tot ruim twee miljoen in 2018", vertelt Willem Zandbergen (ITH) namens de gehele oppositie. "Desondanks is de gemeenteraad hier niet over geïnformeerd tijdens de begrotingsbehandeling in november. Pas na vaststelling van de begroting is de gemeenteraad in december geïnformeerd over het financiële structurele tekort."

De voltallige oppositie diende tijdens de raadsvergadering van december 2014 een motie van treurnis in. Die haalde de eindstreep niet omdat de oppositie in de politieke minderheid is en vanuit de coalitie geen steun voor de motie kreeg, maar gaf wel een duidelijk politiek signaal af. Daarop zei wethouder Geerdes toe met een feitenrelaas te komen waaruit zou blijken waarom de zaken zo gelopen zijn. Het feitenrelaas dat eind januari naar de raad werd gestuurd gaat volgens de oppositiepartijen echter niet in op de vraag waarom de gemeenteraad niet over dit structurele miljoenentekort is geïnformeerd tijdens de vaststelling van de begroting. De oppositie ziet zich daarom genoodzaakt de wethouder ter verantwoording te roepen door middel van een interpellatiedebat.

"Wij willen graag weten waarom de gemeenteraad niet volledig en niet tijdig is geïnformeerd. Het is een staatsrechtelijke plicht dat het college van B en W de gemeenteraad alle informatie aanreikt die de raad nodig heeft, en de vraag is of dat dit hier gebeurd is", aldus Willem Zandbergen. "Bovendien vragen wij ons af hoe dit zich nu verhoudt tot de nieuwe bestuursstijl. Als je met een nieuwe bestuursstijl beoogt meer transparantie te bereiken en de inwoners meer wilt betrekken bij de besluitvorming, dan past dit daar niet bij. Een nieuwe bestuursstijl begint bij volledige en tijdig informatieverstrekking, alleen dan ben je in staat om tot een goede afweging te komen. Daarom blijft het onduidelijk waarom deze informatie is achtergehouden en willen wij van de wethouder weten wat hierbij zijn overwegingen zijn geweest." (SV)