Open brief aan gemeenteraad over afwijzen referendum

"Het inleidende verzoek tot het houden van een referendum bestond uit meer dan 340 handtekening van kiesgerechtigde inwoners van Houten, waarmee ruim voldaan was aan de drempel van 250 handtekeningen die de referendumverordening voorschreef", aldus Duurt Vonck namens de initiatiefnemers. "De enige ontsnappingsclausule is dat er een 'dringende reden om geen referendum te houden' zou zijn. Naar onze mening heeft de raad dit niet kunnen onderbouwen is daarmee het eerste burgerinitiatief tot een referendum in Houten vroegtijdig geëxecuteerd. Wij vinden dit een kwalijke zaak en een gemiste kans. Daarom willen wij ons daar niet zomaar bij neer leggen zodat de gemeenteraad beseft dat burgerinitiatieven grote zorgvuldigheid vragen en serieus genomen dienen te worden."

De initiatiefnemers willen antwoord op drie vragen, die in het bijzonder zijn gericht aan de partijen die dit verzoek tot het houden van een referendum niet steunden, namelijk D66, VVD, PvdA, HA! en GroenLinks. Ten eerste willen de initiatiefnemers weten op welke manier niet is voldaan aan de vereisten van het referendumverzoek.

De andere vragen luiden: "Wat maakt dat u zich blijkbaar niet bewust bent van het brede verlangen onder de Houtense burger zich over de winkeltijden uit te willen spreken?", en "waarom laat u de mogelijkheid aan u voorbij gaan middels dit onderwerp de burgers te betrekken bij de bredere problematiek rondom de Houtense winkels en economie?"

Over deze vragen is in de gemeenteraad bij het nemen van een besluit over het referendum helemaal niet gesproken. Daar werd louter gekeken naar het mogelijke nut van het houden van een referendum. Omdat voor de meerderheid van de raad vaststond dat zij vanwege politieke keuzes en beloftes hun standpunt niet zouden wijzigen ongeacht de uitslag van het referendum, vonden de genoemde partijen dat een referendum niets zou toevoegen en alleen maar onnodig veel geld zou kosten. Op deze manier werd een bedrag tussen de 50.000 en 70.000 euro bespaard.

Vonck: "We vragen de gemeenteraad om richting de burgers een duidelijke uitleg en motivatie te communiceren. En richting de indieners vragen we de bereidheid het gesprek aan te gaan en de zaak te willen heroverwegen, eventueel bijvoorbeeld na een jaar wanneer we weten wat de effecten zijn van het besluit. Vanuit het principe van redelijkheid en met begrip voor het feit dat we hier in Houten allen nog onervaren zijn met een referendum en alles wat daarbij komt kijken, zien wij met vertrouwen uit naar de reactie." (SV)