Opbrengst collecte Hartstichting

HOUTEN / SCHALKWIJK Bij de collecte van de Nederlandse Hartstichting in Houten en Schalkwijk, is door de collectanten het mooie bedrag opgehaald van €12.091,97. Men wil de collectanten en iedereen die bijgedragen heeft om dit mooie resultaat te halen heel hartelijk bedanken. Zijn er inwoners in Houten en Schalkwijk die volgend jaar een avond willen helpen om weer zo'n goed resultaat te bereiken, dan kunt U zich aanmelden via gronsveldlettie@hotmail.com