Op zoek naar stilte

HOUTEN Weg van het lawaai van alledag en op zoek naar stilte. "Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang…."

Op z'n tijd even stil staan is onontbeerlijk om wezenlijk vooruit te komen; de vragen die binnenin ons leven blijven anders onbeantwoord liggen.

Telkens als je deze stilte wel vindt, ervaar je dat je iets bijzonders ontvangen hebt. Iets dat je boven het alledaagse uittilt; iets dat beloften in zich heeft. Dat is de stilte van vrede en gebed, die je weer terugbrengt naar je bron. Dan ervaar je dat je veel kan, maar veel niet hoeft.

In deze stilte worden je valse pretenties weggenomen en kun je de wereld om je heen weer met een zekere afstand zien én je vertrouwen stellen op Hem.

Deze gelegenheid wordt je, geheel vrijblijvend geboden in de stiltevieringen.

Daar wordt je gedragen door bemoedigende liederen, kun je luisteren naar eenvoudige Bijbelteksten en genieten van bijzondere muziek. Én is er de mogelijkheid om in gebed te gaan, een kort pastoraal gesprek te voeren en/of de zegen te ontvangen.

Welkom op zondag 15 januari in de stilteviering. Opstandingskerk, Het Kant 1. Aanvang 20.30 uur. Info: 0306377252.