• 'Oog voor de schepping' van Henk Massink

    De Banier

'Oog voor de schepping'

REGIO Henk Massink is theoloog en psycholoog. Hij promoveerde op het onderwerp duurzaamheid en is bestuurslid van de SGP. De vraag hoe om te gaan met Gods schepping houdt hem al lang bezig. In zijn werk voor de Guido de Brès-Stichting, het wetenschappelijk instituut van de SGP en later als ambtenaar bij verschillende ministeries verdiepte Massink zich in de politieke kant van dit vraagstuk.

door Ali van Vemde

Eind 2013 promoveerde Massink op een studie waarin hij op zoek ging naar de inhoud van het begrip duurzaamheid. In het boek 'Oog voor de schepping' – De opdracht duurzaam om te gaan met de aarde' doordenkt hij de vragen die aan de orde zijn vanuit de Bijbel met het doel iedereen uit te dagen het gesprek daarover te voeren. "Pas als we ons goed verdiepen in de ernst van een probleem, zijn we geneigd er iets aan te doen."

In het boek gaat de auteur uitgebreid in op Bijbelse motieven voor duurzaamheid. Geeft de Bijbel aanwijzingen hoe we met de aarde om moeten gaan? Moeten we de aarde ongerept laten en/of in hoeverre mogen we ingrijpen? Er wordt gekeken naar wat de Bijbel zegt over de goede schepping en over de opdracht van de mens daarin. De constatering is dat dat het diepste motief om zorgvuldig met de schepping om te gaan gegeven is met respect oor Gods schepping als Zijn eigendom. In de volgende hoofdstukken komt de onduurzaamheid van de wereld, Europa en Nederland aan de orde. Het wordt steeds duidelijker dat de druk van de mens op het milieu te groot is geworden. Het boek besluit met de mogelijkheden die ieder mens heeft om bij te dragen aan een duurzamere wereld. 'Oog voor de schepping' van Houtenaar Henk Massink is uitgegeven bij Uitgeverij De Banier.

WIN HET BOEK Vind je het boek van deze week interessant en wil je een gratis exemplaar? Stuur dan voor dinsdag 17 oktober een mail met je motivatie waarom je het boek wilt ontvangen, ovv van je adres, naar groentje@bdu.nl De redactie laat het lot bepalen wie een exemplaar ontvangt. Het boek ‘Wis- en natuurlyriek’ is gewonnen door Frans Hollander. Proficiat!

In 'Lees & Luister' bespreekt 't Groentje nieuw verschenen boeken en muziek. Woon je in de gemeente Houten, Bunnik of Wijk bij Duurstede en verschijnt er binnenkort iets van jouw hand? Breng de redactie op de hoogte via groentje@bdu.nl