• Nieuw Wulven

    John van Amerongen

Ontwikkeling recreatiegebied Nieuw Wulven

HOUTEN Eerder hebben Staatsbosbeheer, provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Bunnik verschillende berichten verspreid over de ontwikkeling van recreatiegebied Nieuw Wulven1. Bos Nieuw Wulven is 20 jaar geleden aangelegd voor inwoners van Houten én de regio om er te kunnen recreëren.

In 2016 is er een ondernemer geselecteerd die wil investeren in de verdere recreatieve ontwikkeling van Nieuw Wulven. De afgelopen maanden is er veelvuldig contact geweest tussen de geselecteerde ondernemer, Staatsbosbeheer, provincie Utrecht, de gemeenten Houten en Bunnik over mogelijkheden om het recreatieve karakter van bos Nieuw Wulven te verbeteren.

Het is het streven van de gemeente Houten om nog voor de zomervakantie meer duidelijkheid te kunnen bieden over het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van bos Nieuw Wulven. Omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden zullen onder andere per brief, via de gemeentewebsite en via de media geïnformeerd worden over het verdere proces. Zodra de gemeente meer weet zal ze een inloopavond organiseren, zodat iedereen zijn of haar vragen kan stellen.