Onderzoeksrapport zeer grote brand Houten vertraagd

Volgens de website van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt het rapport naar verwachting eind januari of begin februari 2016 aangeboden aan de voorzitter van de VRU.

In het plan van aanpak van de Inspectie stond de eerste week van december 2015 genoemd als oplevermoment. De Inspectie geeft aan dat dit niet haalbaar is, omdat het onderzoek op een aantal punten meer tijd heeft gekost dan vooraf was voorzien. De Inspectie heeft VRU om begrip gevraagd voor de aanpassing van het tijdspad.

Op verzoek van de VRU doet de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoek naar de afwikkeling van een brandmelding op de Herenweg in Houten ten tijde van een zware zomerstorm. Deze combinatie van factoren deed zich op 25 juli 2015 voor in Houten. Doel van het onderzoek is lessen te formuleren voor de Veiligheidsregio naar aanleiding van het brandweeroptreden. Aan de hand van concrete aanbevelingen wil de Inspectie een bijdrage leveren aan een betere voorbereiding van de VRU op de bestrijding van incidenten, vooral als die plaatsvinden ten tijde van grote drukte. Meer informatie: www.vru.nl