• Optreden leerlingen en docenten obs de Plantage in het kader van het Erasmusplus project

    Annette Stolk - de Vries

Erasmusplus project Obs de Plantage

HOUTEN Openbare Daltonschool de Plantage doet mee aan het tweejarige Erasmusplus project. Een subsidie van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, maakte het project financieel mogelijk. Het doel is om kinderen bewust te maken van vooroordelen, deze te laten herkennen en onderkennen. Partnerscholen uit Malta, Spanje, Oostenrijk en Estland nemen deel aan deze internationale uitwisseling.

Annette Stolk – de Vries

WAARDEVOL "Voor onze docenten en leerlingen is het een waardevol project", vertelt Diana Brouwer directeur van obs de Plantage enthousiast. "Het geeft inzicht in de wijze waarop in het buitenland les wordt gegeven. Tegenwoordig leven we in een multiculturele samenleving. We leren de kinderen een open houding te hebben voor andere culturen. We proberen internationale competenties mee te geven passend bij deze tijd".

TRADITIONEEL Leerlingen en docenten van scholen uit Malta, Spanje, Oostenrijk en Estland volgen lessen op de Plantage. De leerlingen zijn gekoppeld aan een "host" maatje. Voorafgaand aan hun bezoek aan Nederland hebben ze een lijst met verwachtingen over ons land moeten invullen. Bij thuiskomst in het eigen land moet een dergelijke lijst opnieuw worden ingevuld. De ingevulde lijsten worden vergeleken en besproken. Diana: "hopelijk hebben ze een hoop nieuwe indrukken opgedaan, anders dan het traditionele beeld van kaas, molens en klompen".

THEMA Het thema van dit Erasmusplus project is leerlingen bewust maken van vooroordelen en deze te herkennen en onderkennen. Dit thema werd voor de buitenlandse gasten prachtig uitgebeeld door docenten en leerlingen van groep 1 en 2. Het hebben van vooroordelen werd aan de hand van het sprookje 'Het lelijke eendje' van Hans Christian Andersen verbeeld. Het 'lelijke eendje' wordt verstoten uit het nest en voelt zich nergens thuis en is heel ongelukkig. Totdat zij in een nest van zwanen terecht komt. Het 'lelijke eendje' blijkt een prachtige mooie zwaan te zijn en voelt zich welkom en op haar gemak.

Meer over dit project en de bijbehorende activiteiten leest u op houtensnieuws.nl