• Optreden leerlingen en docenten obs de Plantage in het kader van het Erasmusplus project

    Annette Stolk - de Vries

Erasmusplus project Obs de Plantage

HOUTEN Openbare Daltonschool de Plantage doet mee aan het tweejarige Erasmus + project. Een subsidie van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, maakte het project financieel mogelijk. Het doel is om kinderen bewust te maken van vooroordelen, deze te laten herkennen en onderkennen. Partnerscholen uit Malta, Spanje, Oostenrijk en Estland nemen deel aan deze internationale uitwisseling. 

"We leren leerlingen vooroordelen herkennen en onderkennen"

door Annette Stolk – de Vries

WAARDEVOL "Voor onze docenten en leerlingen is het een waardevol project", vertelt Diana Brouwer directeur van obs de Plantage enthousiast. "Het geeft inzicht in de wijze waarop in het buitenland les wordt gegeven. Tegenwoordig leven we in een multiculturele samenleving. We leren de kinderen een open houding te hebben voor andere culturen. We proberen internationale competenties mee te geven passend bij deze tijd".  

TRADITIONEEL Leerlingen en docenten van scholen uit Malta, Spanje, Oostenrijk en Estland volgen lessen op de Plantage. De leerlingen zijn gekoppeld aan een "host" maatje. Voorafgaand aan hun bezoek aan Nederland hebben ze een lijst met verwachtingen over ons land moeten invullen. Bij thuiskomst in het eigen land moet een dergelijke lijst opnieuw worden ingevuld. De ingevulde lijsten worden vergeleken en besproken. Diana: "hopelijk hebben ze een hoop nieuwe indrukken opgedaan, anders dan het traditionele beeld van kaas, molens en klompen".  

THEMA Het thema van dit Erasmus + project is leerlingen bewust maken van vooroordelen en deze te herkennen en onderkennen. Dit thema werd voor de buitenlandse gasten prachtig uitgebeeld door docenten en leerlingen van groep 1 en 2. Het hebben van vooroordelen werd aan de hand van het sprookje 'Het lelijke eendje' van Hans Christian Andersen verbeeld. Het 'lelijke eendje' wordt verstoten uit het nest en voelt zich nergens thuis en is heel ongelukkig. Totdat zij in een nest van zwanen terecht komt. Het 'lelijke eendje' blijkt een prachtige mooie zwaan te zijn en voelt zich welkom en op haar gemak.

ERVARINGEN Volgend jaar gaan leerlingen van groep 7 en 8 van de Plantage op tegenbezoek naar het buitenland. Diana kijkt ernaar uit. "Het is een enorme stimulans voor de zelfstandigheid en het testen van de Engelse spreekvaardigheid". De buitenlandse collega's blijken onder de indruk van de zelfstandigheid en vrijheid van Nederlandse leerlingen. "Een kind een weektaak geven en hem of haar zelf laten bepalen wanneer eraan gewerkt is nieuw voor hen. Wij hebben geen hekken om de school, dragen geen schooluniformen zoals op Malta wel gebeurt. In het buitenland geldt veel meer nog het klassikale onderwijs. Het is leuk en goed om deze ervaringen met elkaar te bespreken". 

PRESENTATIE Een Engelstalige presentatie in de klas over Nederland  en een bezoek aan Madurodam zullen de sluitstukken zijn van het buitenlandse bezoek aan Nederland. Diana: "Ik hoop dat de kinderen thuis praten over hun ervaringen. Dat ze vooroordelen herkennen en opkomen tegen racisme. Dat ze kunnen vertellen wat dat met iemand doet. Als ze dat opsteken van dit internationaliseringsproject dan is het voor ons helemaal geslaagd". 

.