Ondernemersvereniging Kleine Kernen Houten (OKK) viert haar 20-jarig lustrum

HOUTEN De OKK bestaat 20 jaar en viert dit op 18 maart groots voor al haar leden met een theatershow van Rob en Emiel in Sociaal Cultureel Centrum De Wiese in Schalkwijk. De OKK is destijds opgericht om de belangen van ondernemers in de kleine kernen beter te kunnen behartigen. Inmiddels heeft de OKK ruim 70 leden en is de vereniging een gesprekspartner voor de gemeente en collegaverenigingen. Onder andere neemt de OKK deel aan het Economisch Platform Houten en is medeorganisator van de Houtense Ondernemers Dag. Ontwikkelingen uit de gemeente en het werkgebied worden door het bestuur op de voet gevolgd. Voor de leden en voor de omgeving is de OKK een gewaardeerd en erkend platform. Maar bovenal is de OKK een vereniging waar de leden elkaar tijdens informele bijeenkomsten kunnen ontmoeten en ervaringen over het ondernemerschap en belangen kunnen uitwisselen. Ook vinden er regelmatig bedrijfsbezoeken plaats waardoor leden hun activiteiten onder de aandacht kunnen brengen. Verder zijn er themabijeenkomsten waarin thema's als veiligheid, duurzaam ondernemen, crisistijd en ondernemen, modernisering ziektewet en mijn factuur blijft onbetaald worden behandeld. De OKK is uitgegroeid tot een platform om trots op te zijn en daarom is een feestje op zijn plaats. Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom!