• John van Amero

Ondernemersdebat

HOUTEN Waar is die lijst te vinden? Dat was één van de vragen die een ondernemer zich stelde. Er werd gesproken over een lijst bij de gemeente waar lokale ondernemers opstonden zodat de gemeente ook lokale ondernemers kan uitnodigen bij aanbestedingen. Hoe kom ik op die lijst? Dat wilde een andere ondernemer weten. De vertegenwoordigers van de politieke partijen waren het er over eens dat er bij aanbesteding ook zeker naar lokale ondernemers gekeken moest worden.

John van Amerongen

Vorige week woensdag werd een verkiezingsdebat gehouden dat was georganiseerd door Ondernemend Houten de overkoepelende organisatie van de ondernemersverenigingen in de gemeente Houten. Alle politieke partijen hadden een vertegenwoordiger naar het debat gestuurd. De ondernemers zaten op de plek waar normaal de politici zitten en de politici stonden aan statafels op de verhoging waar normaal het publiek zit. De woordvoerder van ondernemend Houten sprak uit dat ze tevreden zijn over het overleg met het college. Duidelijk werd wel dat ze weinig tot geen contact met de gemeenteraad hebben.

In het debat werden vier stellingen besproken. Zo werd gesproken over het betrekken van lokale bedrijven bij aanbestedingen, ruimte voor bedrijven tegenover ruimte voor wonen, de bouw van een tweede windpark bij de Goyse brug en het toegankelijker maken van het gemeentehuis voor inwoners en ondernemers.

De meeste politici vonden dat er ruimte voor bedrijven en wonen moet zijn, de meeste vonden ook dat combineren van wonen en bedrijven in bepaalde gebieden zoals Doornkade en de Molenzoom een goede ontwikkeling kan zijn. Bij de discussie over aanbestedingen werd duidelijk dat daar wel beleid voor was om zoveel mogelijk lokaal aan te besteden. Werd dat dan wel voldoende gecontroleerd door de politici in de gemeenteraad? De meeste politici wilden het gemeentehuis meer toegankelijk maken.

WINDMOLENPARK ITH vond dat er geen tweede windmolenpark bij de Goyse brug moet komen, maar dat er meer met zonne-energie gedaan moet worden. De CU sprak zich uit voor het zo snel mogelijk realiseren van dat tweede windpark. D66: "Liever vandaag dan morgen in een zorgvuldig proces." De VVD ziet het niet gebeuren, omdat er geen draagvlak voor is. Het CDA vindt het noodzakelijk om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. "Waar is de vraag?" HA!: "JA, wel heel snel, meer duurzaamheid." Groenlinks: "Liever gister dan vandaag, we lopen achter." SGP vindt duurzaamheid belangrijk, maar ziet het tweede windpark er niet snel komen. PvdA: "Ja, versnelling wat betreft dat windpark."

Op de website van Ondernemend Houten staat een lijst met Houtense ondernemers waar iedere ondernemer zichzelf zo in kan schrijven. Dat zou ook de lijst moeten zijn die de gemeente Houten gebruikt, zo was zijn pleidooi. De ondernemers zouden vaker willen praten met de politici in de gemeenteraad.