• Ondernemers brainstormen over Verhalen van de Kromme Rijn

    Agnes Corbeij

Ondernemers vertellen het verhaal

‘T GOY Zo’n zestig ondernemers uit de recreatieve sector in de Kromme Rijnstreek kwamen maandag bij elkaar om iets te leren over de kracht van het verhaal. VVV Kromme Rijnstreek geeft op deze manier invulling aan het speerpunt uit de omgevingsvisie ‘het versterken van de recreatiesector in de regio’.

door Agnes Corbeij

De drie gemeenten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten, hebben samen een omgevingsvisie opgesteld, waarin zij speerpunten voor de regio hebben benoemd. In opdracht van VVV Kromme Rijnstreek onderzoekt Bureau Buhrs welke verhalen horen bij de Kromme Rijn en ingezet kunnen worden voor marketingdoeleinden.

KRACHT Carlijn Leenders, Senior Adviseur bij Bureau Buhrs, gaf uitleg over de kracht van het verhaal in marketing. Ze gaf verschillende tips, zoals het gebruiken van een bekend persoon in de marketing. ,,Zonder Van Gogh hadden we nog nooit van Nuenen gehoord.’’ Een andere tip was het zichtbaar maken van het verhaal in de omgeving. ,,In Normandië is de Tweede Wereldoorlog overal zichtbaar. Daardoor wordt de geschiedenis echt beleefd.”

Ook fictieve verhalen kunnen mensen naar een regio trekken. Leenders: ,,Sinds Lord of the Rings is het aantal toeristen in Nieuw Zeeland flink gestegen. Hetzelfde geldt voor Kroatië, na de komst van Game of Thrones.” Ook voor de Kromme Rijnstreek kan een fictief of waargebeurd verhaal toeristen trekken. Leenders vroeg de aanwezigen om input voor dergelijke verhalen. Ze begon bij de wethouders, die hun favoriete plek beschreven.

VIJF VERHALEN Vervolgens gingen de ondernemers in groepen brainstormen over vijf verschillende verhaallijnen: De Kromme Rijn, kastelen en landgoederen, de Romeinen, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de fruitteelt. Al snel kwamen prachtige verhalen boven, van bijvoorbeeld over de confrontatie tussen de Vikingen en de Romeinen en de helm van Titus uit Bulgarije die in het museum in Wijk bij Duurstede ligt.

Ook werd gesuggereerd een verhaal te maken over wat er gebeurde als de waterlinie werd ingezet. Dit betekende voor honderden mensen dat ze huis en haard moesten verlaten, omdat hun land en dus huis onder water gezet werd. Fort Honswijk werd na de Tweede Wereldoorlog gebruikt als gevangenis. Dat is nu niet te zien op het terrein, daar zou iets aan kunnen veranderen.

SAMEN Bureau Buhrs verzamelt de verhalen en maakt er vijf hoofdverhalen van, die de ondernemers kunnen gebruiken om de streek te promoten. Leenders: ,,Er gebeurt al heel veel op dit vlak in de Kromme Rijn streek, maar vaak weten de ondernemers dit niet van elkaar. Deze bijeenkomst is ook bedoeld om de ondernemers samen te brengen.”

In het voorjaar belegt VVV Kromme Rijnstreek nog een bijeenkomst, waar met de ondernemers concrete stappen gezet gaan worden.