• Politici tijdens een raadsvergadering

    Martin Monkel

Nominaties bekend: stem voor Politicus van het Jaar

HOUTEN De stemming voor Politicus van het Jaar is geopend. De nominaties voor de verkiezing van Politicus van het Jaar zijn bekend. Met deze lijst van genomineerden kan nu de internetverkiezing van Politicus van het Jaar starten. Welke genomineerde krijgt de komende weken de meeste stemmen en wordt straks uitgeroepen tot de Beste Politicus van Houten 2017. U kunt van 14 tot en met 24 december uw stem uitbrengen via de website van Houtens Nieuws.nl. Zie hieronder de lijst met genomineerden.

John van Amerongen/Martin Monkel

Houtens Nieuws/'t Groentje en Omroep Houten organiseren samen de verkiezing van de Politicus van het Jaar 2017. Inwoners van Houten konden tot eind november uit 29 raadsleden en 4 wethouders hun voorkeur nomineren. En dat heeft u gedaan. Op 13 van de totaal 33 politici (40%) is minimaal 1 nominatie uitgebracht, dus daarmee is de eerste schifting gedaan. In de meeste gevallen ging die nominatie gepaard met een - soms uitgebreide - motivatie van uw keuze. In een enkel geval werd slechts volstaan met de naam van de politicus/politica, waarschijnlijk omdat die volgens de stemmer al voldoende bekendheid heeft? 

Welke politici zijn dan genomineerd en waarom? Hieronder volgt de lijst van namen in alfabetische volgorde met een korte motivatie zoals die is aangeleverd:

1. Van den Berg, Wouter (SGP)Praktische en effectieve inzet, eerlijk, transparant, actief in de samenleving2. Boersma, Willy (CDA)Geen motivatie3. Van Dalen, Kees (CDA, wethouder)Geen motivatie4. Dekker, Agaath (D66)Slagvaardig, weet de juiste mensen in beweging te krijgen, staat dicht bij de burger5. Dubbink, Anneke (PvdA)Sociaal mens, constructieve samenwerking, oog voor het haalbare6. Geerdes, Herman (VVD, wethouder)Goed luisteren, belang van Houten voorop, regionale samenwerking7. De Groot, Hilde (GL)Grote inzet voor duurzaamheid8. Jimmink, David (GL)Actief in de maatschappij, doet meer dan gemiddeld9. De Jong, Jan (CDA)Deskundig, gedreven, humor, sterk als teamspeler10. Pelleboer, Robert (CDA)Sociaal vaardig, zoekt verbinding in Houtense samenleving11. Rensen, Jocko (PvdA, wethouder)Communicatief, stimulerend, bestuurlijke kwaliteiten, "vloggende wethouder"12. Visser, Eric Jan (CDA)Geen motivatie13. Zandbergen, Gerard (ITH)Geen motivatie

Via deze link kunt u via Houtens Nieuws.nl uw stem uitbrengen.http://houtensnieuws.nl/pagina/politicus-van-het-jaar-2017-317256