Nieuwe training Assertiviteit

HOUTEN Het groepsmaatschappelijk werk van Vitras start op zaterdag 2 december met een nieuwe training Assertiviteit voor jongvolwassenen (17 tot 21 jaar). De training bestaat uit vier bijeenkomsten in de ochtend. De training is bestemd jongvolwassenen die privé en/of in het werk moeite hebben om voor zichzelf op te komen en/of die regelmatig met anderen 'botsen'. Het aangeven van je grenzen, op een juiste manier zeggen wat je denkt en voelt, je mening geven, nee durven zeggen en omgaan met conflicten zijn voorbeelden van onderwerpen die in deze training aan bod komen. Je persoonlijk leerdoel vormt de leidraad in de training. De training is praktijkgericht en gebaseerd op het 'learning by doing' principe. Deelname aan de training is gratis. Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met Patricia te Braak, groepsmaatschappelijk werk. M: 06 10650181. Je kunt ook een e-mail sturen naar amwgroepswerk@vitras.nl