Nieuwe toekomst voor verrijkingsklas

HOUTEN De Verrijkingsklas van Houten stopt. De voorziening voor (hoog)begaafde leerlingen heeft vijf jaar succesvol gewerkt in een interbestuurlijks setting en maakt nu plaats voor eigen initiatieven van de verschillende Houtense schoolbesturen. Zes jaar geleden besloten de Houtense schoolbesturen, die een samenwerkingsverband vormden voor de ingebruikname van een bovenschoolse voorzieing voor (hoog)begaafde leerlingen. Twee ochtenden in de week werden deze kinderen onder leiding van gespecialiseerde leerkrachten begeleid. Steeds onder eindverantwoordelijkheid van de scholen en zonder extra kosten voor de ouders. Dat waren belangrijke doelstellingen voor de besturen.

Door de komst van een nieuw samenwerkingsverband, Passend Onderwijs en bestuurlijke veranderingen in Houten vond een herbezinning plaats op de noodzaak voor deze gezamenlijke voorziening. Binnen Profi Pendi, het nieuwe samenwerkingsverband was besloten om dit Houtense initiatief niet verder te financieren en vorig schooljaar werd besloten dat ieder schoolbestuur afzonderlijk verder zou gaan met een eigen voorziening. Fluenta heeft voor alle Protestants Christelijke scholen in Houten het concept Day A Week geïmplementeerd. KS Fectio gaat verder met een digitale plusklasvoorziening onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht en Openbaar Onderwijs Houten zal in augustus op de OBS De Plantage twee middagen in de week een OOH-verrijkingsklas laten starten. Ook Montessori Houten heeft op de eigen scholen een binnenschoolse verrijkingsvoorziening. Op deze manier is datgene wat de afgelopen jaren gerealiseerd is, geborgd en zal het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen continueren. Het netwerk van Talentcoaches (begeleiders op schoolniveau) zal ook volgend schooljaar netwerkbijeenkomsten organiseren.

Meer informatie over deze voorzieningen of onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het algemeen is te vinden via de websites van de afzonderlijke besturen.