Nieuwe groep KIES start in november

Spel- en praatgroep KIES voor kinderen van gescheiden ouders

KIES is er voor álle kinderen van gescheiden ouders; ongeacht in welke mate kinderen al dan niet zichtbaar moeite hebben met de scheiding of hoe lang geleden ouders zijn gescheiden.

In samenwerking met de basisscholen en de gemeente Houten hebben in de afgelopen jaren inmiddels zo'n 190 Houtense kinderen, verdeeld over 25 groepen, deelgenomen aan het KIES programma. Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat deelname aan KIES voor veel scheidingskinderen erg waardevol is. De positieve reactie van kinderen en ouders die reeds deelnamen onderschrijven dit.

KIES biedt een neutrale plek waar kinderen met elkaar hun ervaringen en gevoelens kunnen delen. Bovendien leren zij, onder begeleiding van 2 professionele hulpverleners, onder meer omgaan met de veranderde situatie en wordt de communicatie tussen kind en beide ouders gestimuleerd door middel van creatieve activiteiten, spel, gespreksvoering en meer. Het verhaal van uw kind blijft binnen de groep. KIES is er voor kinderen vanaf 4 jaar t/m 12 jaar en wordt in twee verschillende leeftijdsgroepen aangeboden. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten voor de kinderen en 2 ouderbijeenkomsten.

Aanmelding

Wilt u uw kind graag een eigen plek bieden voor zijn/haar verhaal en het leren van vaardigheden?

Kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool kunnen tot dinsdag 27 oktober 2015 worden aangemeld. Een aanmeldformulier kunt u verkrijgen via bureau LEF en via de school van uw kind.

Data en locatie

Kind-bijeenkomsten (8 keer 1 uur), startdatum 4 november. Tijdstip: woensdag na schooltijd van 15.00 - 16.00 uur of van 16.15 - 17.15 uur

Ouderbijeenkomsten ( 2x keer 75 minuten): een dinsdagavond in april en in juni Locatie: Riddersborch 143 te Houten

Kosten: door subsidiëring is deelname vrijwel kosteloos, er wordt slechts een ouderbijdrage gevraagd à € 25,00 per kind.

Contact en aanmelding

Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Lavinia de Jong van Bureau LEF:

T: 030-4100300

E: info@bureau-lef.nl

W: www.bureau-lef.nl