• Herbestemming voormalig eetcafé De Kleine Geer en boerderij De Grote Geer

    Martin Monkel

Nieuwe bestemming van De Geer

HOUTEN Naar verwachting stemt de gemeenteraad op 22 januari a.s. in met de plannen voor de herontwikkeling van 'De Geer'. In het plan is opgenomen dat zowel de Grote Geer als de Kleine Geer worden omgebouwd naar woningen. Op het naastgelegen parkeerterrein wordt kleinschalig nieuwbouw van woningen gerealiseerd.

 door Martin Monkel

DE GEER De Grote Geer is een van de originele boerderijen die tijdens de uitbreiding van Houten in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw behouden zijn gebleven. De gebouwen kregen een publieke bestemming en bleven daarmee getuigen van de eeuwenlange bewoning en bewerking van het land. Opgravingen hebben uitgewezen dat er rond 1400 al een boerderij op deze plek moet hebben gestaan. In 1986 is de Grote Geer ingrijpend verbouwd. De deel en de schuur werden samengevoegd tot de grote zaal en in het voorhuis werden de oude kamers omgebouwd tot vergaderruimten. De Grote Geer deed jarenlang dienst als feestzaal, ruimte voor vergaderingen en repetities Als gevolg van de economische crisis werd de ruimte als sociaal-cultureel centrum gesloten en werd het pand te koop gezet.

PLAN Medio 2018 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met CZP Investments BV. Daarin is de voorwaarde opgenomen dat de definitieve uitwerking voor deze locatie in een gezamenlijk participatietraject met de buurt plaatsvindt. Dat heeft geleid tot het verbouwen van de Grote Geer tot een gezinshuis met begeleid wonen en het opsplitsen van de Kleine Geer in twee gezinswoningen. Achter en naast de bestaande gebouwen worden drie seniorenwoningen en zes gezinswoningen gebouwd. Uit het verslag over de participatie is op te maken dat ,,het plan zijn kwaliteit mede ontleent aan de inbreng die uit de buurt is gekomen''.