• Het beoogde college van Houten, met (vlnr) Kees van Dalen (CDA), Hilde de Groot (GL, Jana Smith (CU) en Herman Geerdes (VVD)

    Martin Monkel

Nieuw college in Houten

HOUTEN Met de beoogde coalitie van CDA, GroenLinks (GL), VVD en ChristenUnie (CU) heeft Houten voor de komende vier jaar een nieuw dagelijks bestuur. Dit volgt uit het advies dat informateur Ostendorp op maandag 23 april jl. toelichtte in een openbare vergadering. Uit gesprekken met VVD, D66 en CU hadden de onderhandelaars van CDA en GL voldoende informatie om uit deze partijen tot een coalitie te kunnen en willen komen. "Zij zouden het liefst willen werken met twee partijen uit de bestaande coalitie maar ook twee nieuwe partijen" aldus de heer Ostendorp. Donderdag a.s. beginnen de formatiegesprekken onder begeleiding van de heer Ostendorp, maar nu als formateur.

ADVIES In de verkenning voor een nieuw college strandde de beoogde samenwerking tussen CDA, GL en Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH), met name vanwege gebrek aan vertrouwen. De heer Ostendorp adviseerde daarom een bredere verkenning met andere partijen, een overleg dat op 17 april is gestart met de VVD en D66, en waarbij op een later moment ook CU werd uitgenodigd. "Daaruit is het beeld ontstaan dat een coalitie van CDA, GL, VVD en CU met elkaar een goede afspiegeling vormt van de verkiezingsuitslag en met elkaar kan worden gekomen tot een goede samenwerking" licht de heer Ostendorp toe. "Ik geloof ook dat de verdere verkenning van deze coalitie in een formatieronde een grote kans van slagen heeft. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens van stabiliteit en aan die van vernieuwing".

De heer Ostendorp geeft aan dat de bezetting van het college in potentie nu bekend is met de heer Van Dalen (CDA), mevrouw De Groot (GL), de heer Geerdes (VVD) en mevrouw Smith (CU). In het vervolg is het de wens van de betrokken partijen om tot een andere manier tot een coalitieakkoord te komen dan voorheen. "Het is het voornemen dat in twee stappen te doen: in eerste instantie te komen tot een overeenkomst op hoofdlijnen, samen met de gemeenteraad en experts uit de samenleving, en dat eind mei/begin juni te presenteren". Na vaststelling van het hoofdlijnenakkoord en nadat het college is geïnstalleerd zal het akkoord verder worden' íngekleurd', ook weer met betrokkenheid van raad, experts uit de samenleving en maatschappelijke instanties.

COALITIE Na de toelichting van informateur reageren de partijen van de beoogde coalitie. De heer Van Dalen benadrukt dat het doel is dat het CDA-programma zo veel mogelijk wordt gerealiseerd, dat het goede voor Houten moet worden voortgezet en daarnaast meer vaart maken met 'duurzaam' en 'sociaal'. Mevrouw De Groot is van mening dat er nu een mooi evenwicht is tussen stabiliteit en een breed gedeelde wens tot vernieuwing en versterking. "We gaan nu de inhoud in en we hebben vertrouwen in een goede uitkomst". De heer Stiekema (VVD) geeft aan dat "we inhoudelijk dichter bij elkaar liggen dan wellicht in eerste instantie werd gedacht". Mevrouw Smith schets de prettige sfeer tijdens de onderhandelingen. "De vaart zat er goed in want we werden de volgende dag al gebeld. Wij voelen ons daarin gekend".

OPPOSITIE De oppositie toont zich teleurgesteld, met name vanwege het proces. Mevrouw Dubbink (PvdA) reageert als eerste met de mededeling dat "de vorm, dus twee aan twee, heel bepalend is geweest voor de inhoud. In de hele informatieperiode is geen aandacht besteed aan de 'inhoud' van de PvdA. Daarmee is het vertrouwen in het (participatie)proces behoorlijk gedaald". Ook de heer Van den Berg (SGP) reageert teleurgesteld op het gevolgde proces en vindt het "ondemocratisch dat de SGP niet in de gelegenheid is gesteld hun visie te geven". Overigens zijn de vertegenwoordigers van ITH, zonder bericht, niet aanwezig bij deze bijeenkomst.