• Binnen de muren van het klaslokaal praat Mohammad Jabr alleen maar Engels met de leerlingen, daarbuiten Nederlands.

    Tanja Vlieger

Mohammad is docent Engels

Deze zomer zetten we elke week een statushouder in de spotlight die werk heeft gevonden. Tekst: Tanja Vlieger

Naam: Mohammad Jabr
Leeftijd: 32
Hoe lang in NL: 2,5 jaar
Hoe lang in Houten: 2 jaar
Beroep: docent Engels

HEEMLANDEN Mohammad is een Palestijnse dertiger, geboren in Syrië, die het hele afgelopen schooljaar bij College de Heemlanden voor de klas heeft gestaan. Met Danielle Hagg als stagebegeleider gaf hij Engels in de Atheneum-plus klassen. In december en januari heeft Mohammad zelfstandig Engelse lessen gedraaid door afwezigheid van een collega. Ook konden leerlingen én collega's bij hem terecht voor Arabische lessen.

LOOPBAAN Of hij na dit schooljaar als docent mag aanblijven op de Heemlanden is op moment van schrijven nog niet bekend. Hoewel Mohammad een prachtig cv heeft, met maar liefst vijf diploma's en zes jaar werkervaring, blijven veel deuren toch nog gesloten. Het masterdiploma 'Teaching English as a Foreign Language', is het diploma waar Mohammad het meest trots op is.

EXPAT Na zijn studies heeft hij drie jaar lang lesgegeven in Damascus, aan Palestijnse vluchtelingen via de organisatie UNRWA. Ook heeft hij drie jaar als docent Engels gewerkt in Dubai. Hij had daar enkele Nederlandse expatvrienden, vandaar dat hij koos voor Nederland, toen hij door de oorlog niet terug kon gaan naar Syrië. De situatie daar was onveilig, een vlucht naar Schiphol was de volgende stap.

ZORGEN Behalve de onzekerheid wat betreft zijn werksituatie na de zomervakantie, is er nog een groter iets wat hem zorgen baart. Zijn moeder en broer zijn nog in Syrië, en ze zijn niet veilig. De IND heeft helaas Mohammads verzoek om gezinshereniging afgewezen.

NEDERLANDS Toen Mohammad in Houten kwam wonen, leerde hij heel intensief Nederlands bij Babel in Utrecht, waar hoger opgeleiden taalcursussen kunnen volgen. Mohammad heeft zijn inburgering afgerond met staatsexamens op B2 niveau. Hij woont in de Hoeves, lekker dicht bij het centrum. Hij heeft wel contact met buren, maar veel vrienden in Houten heeft hij niet. Hij is veel meer gewend aan grote steden, en vindt Houten dus een beetje saai.
Dat de Atheneum-plus leerlingen verplicht Engels moesten spreken in de les, was natuurlijk niet zo goed voor Mohammads Nederlands. Dat probeerde hij in de pauzes in te halen.

TOEKOMST Hoe ziet Mohammad zichzelf over vijf jaar? Hij hoopt dan een heel ervaren docent te zijn, met fijne collega's. Hij wil graag veel geld verdienen, zodat hij voor zichzelf kan zorgen. Een uitkering ontvangen past niet bij hem, hij is gewend op eigen benen te staan.

DIPLOMA'S Ook is Mohammad van plan zijn Nederlandse lesbevoegdheid te halen, hij wacht nu op nieuws van de Hogeschool Utrecht of hij vrijstellingen krijgt bij het volgen van een lerarenopleiding.

TIPS Andere statushouders adviseert hij zoveel mogelijk diploma's en certificaten te halen. Zonder diploma's is het nog lastiger om ergens een voet tussen de deur te krijgen. Wat er ook gebeurt, geef de moed niet op.

Label:

Aan de slag!