Minder uitkering door nieuwe kostendelersnorm

Gevolgen voor ongeveer 500 uitkerings-gerechtigden in Lekstroom

HOUTEN / REGIO - Wanneer iemand zijn woning deelt met meerdere volwassenen, wordt de bijstandsuitkering daarop aangepast. Dat stelt de nieuwe kostendelersnorm die vanaf 1 juli 2015 ingaat. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder een huishouden delen, hoe lager de uitkering. De gedachte van de wetgever hierachter is dat men de woonkosten met elkaar kan delen.

Vanaf februari 2015 onderzoekt Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) de uitkeringssituatie van ongeveer 500 klanten die met meerdere volwassenen een woning delen. Zij krijgen onder andere een huisbezoek en een uitnodiging voor een gesprek. Ongeveer 500 klanten van WIL hebben een huishouden met meerdere volwassenen. Dit zijn bijvoorbeeld gezinnen met inwonende volwassen kinderen. Er kan ook een inwonende (groot)ouder, broer of zus aanwezig zijn. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of men getrouwd of familie van elkaar is. Niet alle volwassenen tellen mee. Jongeren tot 21 jaar, studenten, kamerhuurders en kostgangers tellen niet mee voor de kostendelersnorm.

Van februari tot juni onderzoekt WIL op wie de kostendelersnorm van toepassing is. Bijstandsgerechtigden die met meerdere volwassenen een huis delen kunnen onder andere een huisbezoek verwachten en worden uitgenodigd voor een gesprek. Daarbij kijkt WIL naar de feitelijke woon-, leef- en financiële situatie van de klant. Hiermee bereidt WIL zich voor op de wetswijziging per 1 juli 2015.

Rob Esser, directeur WIL: "Het onderzoek is enerzijds een service aan onze klanten. We willen niemand overvallen met een eventuele onaangekondigde verlaging van de uitkering per 1 juli. Anderzijds is het onderzoek bedoeld om zeker te stellen dat iedereen de uitkering krijgt waarop hij/zij recht heeft, maar niet meer dan dat."

WIL onderzoekt de huishoudens waarvan bekend is dat hier meerdere volwassenen wonen. Twijfelt een klant of WIL de juiste gegevens heeft? Bijvoorbeeld omdat een wijziging in het aantal bewoners van dewoning niet is doorgeven. Dan is het belangrijk dat men dit alsnog aan WIL doorgeeft. Zo voorkomt de klant dat hij de uitkering later moet terugbetalen en een boete krijgt. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan de Afdeling Inkomen via inkomen@wil-lekstroom.nl of 030 - 7022 300 (ma. t/m vr., 08.30 - 12.30 uur).

De kostendelersnorm is onderdeel van de nieuwe Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingegaan. Voor mensen die op 31 december 2014 al een uitkering ontvingen die in 2015 doorloopt, gaat de kostendelersnorm per 1 juli 2015 in. Op mensen die in 2015 voor het eerst een bijstandsuitkering ontvangen, is de nieuwe norm direct van toepassing.