• Roel Melchers

Mensenrechten in de klas

HOUTEN Wat betekent het om te vluchten voor oorlog? Wat zou je meenemen als je moet vluchten? Waarom is onderwijs belangrijk voor je?

Dat zijn een paar vragen die leerlingen kunnen krijgen als een gastdocent van Amnesty International bij u in de klas komt lesgeven. Docenten van basisscholen en middelbare scholen kunnen gastlessen over mensenrechten aanvragen bij de afdeling Amnesty International in Houten. Kinderen en leerkrachten van klassen reageren enthousiast op de lessen.

Zo gaven in het schooljaar 2017-2018 gastdocenten les op verschillende basisscholen in Houten. Leerlingen van de groepen 7 en 8 kregen informatie over de mensen- en kinderrechten. In korte filmpjes zagen ze kinderen uit andere landen die hun persoonlijke verhaal vertelden. In groep 7 gingen de kinderen zelf aan de slag met werkboeken en verhalen over de kinderrechten in andere tijden. Bijvoorbeeld over een Romeins meisje dat verliefd was op een jongen en net als hij graag wilde leren lezen en schrijven maar dat niet mocht. Omdat meisjes niet naar school mochten bij de Romeinen. Ieder kind kreeg zijn eigen werkboek en de leerkrachten konden na afloop van de gastles er zelf verder mee werken. In het werkboek kunnen de kinderen ook aan de slag met kinderrechten aan de hand van situaties van kinderen in andere landen.

Een ander voorbeeld over een les over mensenrechten is de les met het thema 'Vluchten voor de oorlog'. De kinderen van groep 8 hadden van te voren al nagedacht over een voorwerp dat zij zouden meenemen als ze moesten vluchten. In de les vertelden ze elkaar daar over en maakten ze daarna kennis met drie kinderen die uit Syrië zijn gevlucht. Amnesty-medewerkers hebben deze kinderen opgezocht en ze hun verhaal laten vertellen. Na afloop van de film ging de klas aan de slag met de kinderrechten van deze drie kinderen. En leerden de leerlingen meer over de redenen waarom zoveel mensen zijn gevlucht. Na afloop van de les kreeg ieder kind een groot tafelkleed mee. Een bijzonder tafelkleed met informatie en vragen. Zo konden de leerlingen aan tafel met anderen praten over de verhalen die ze gehoord hadden.

De docenten waren enthousiast. "De les sloot fantastisch aan bij het thema. Ik ben geraakt! Het gaf een zeer duidelijk beeld!' schreef één van de docenten. En een ander zei "Het is fijn als de les past bij het thema waar we mee bezig zijn". Het viel de leerkrachten ook op dat de kinderen zeer betrokken waren bij de lessen en hard aan het werk waren met alle opdrachten.

De gastdocenten van Amnesty International afdeling Houten komen ook graag bij u op school om een gastles te verzorgen. Wilt u meer informatie over het verzorgen van lessen op uw school en het maken van een passend aanbod neem dan contact op met Liesbeth Aveling, Liesbeth.aveling@wippler.nl , coördinator scholenwerk Amnesty International afdeling Houten.