• Jeroen Balk, initiatiefnemer Veilig Houten Buurtpreventie

    Wendy van Bree Fotografie

Gemeente Houten 100% hartveilig dankzij 1500ste BuurtAED

HOUTEN In Houten is deze week de 1500ste BuurtAED geïnstalleerd. Vierendertig bewoners van de wijk Stenen hebben binnen acht weken samen 1.660 euro ingezameld voor de aanschaf van een AED (Automatische Externe Defibrillator). De AED kan iemand met een hartstilstand een elektrische schok geven. Die schok moet ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan een AED iemands leven redden. De meeste hartstilstanden komen voor in woonwijken, maar daar is vaak geen AED. Daarom raadt de Hartstichting iedereen aan om te zorgen dat er zo dichtbij mogelijk een AED hangt die ook 's nachts bereikbaar is, want bij een hartstilstand telt iedere seconde.

Dat de 1500ste BuurtAED in Houten is geïnstalleerd is geen toeval. Veilig Houten Buurtpreventie heeft sinds april al tweeëntwintig acties opgestart in deze gemeente. Dit bewonersinitiatief heeft zich als doel gesteld om de gemeente Houten 100% hartveilig te maken. ,,Onze vijfendertig buurtpreventiegroepen zetten zich in om Houten veilig te houden. Hartveiligheid is hier een belangrijk onderdeel van. Na een inventarisatie bleek dat er slechts vier AED's dag en nacht bereikbaar zijn. Dat is veel te weinig voor een gemeente met vijftigduizend inwoners", aldus Jeroen Balk, initiatiefnemer van Veilig Houten Buurtpreventie. ,,Toen hebben we een plattegrond van Houten erbij gepakt en zijn we 6-minutenzones gaan tekenen. Vervolgens hebben we samen inzamelingsacties opgestart. Binnen vier maanden zijn negentien van de tweeëntwintig acties succesvol afgerond. De laatste drie AED's kunnen we aanschaffen met behulp van de gemeente. Daarnaast hebben lokale ondernemers ook nog eens in totaal vijf AED's gesponsord."

6 MINUTEN ZONE Ieder jaar worden ruim 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Hartstilstanden vinden vaak plaats bij mensen thuis. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving. De Hartstichting zet zich er al jaren voor in om van heel Nederland één 6-minutenzone te maken: een zone waarin slachtoffers van een hartstilstand binnen de cruciale zes minuten worden gereanimeerd. De beschikbaarheid van een AED zorgt ervoor dat méér mensen overleven. Jaarlijks worden nu al 2.500 levens gered.