• Dr. Yaghi op 23 januari 2019 in het NWO-gebouw in Den Haag

    medewerker van NWO

Crowdfundactie voor dr. Yaghi, want zonder geld geen onderzoek

HOUTEN Na het lezen van een artikel over Syriër en archeoloog dr. Ghazwan Yaghi, was Gerard Engel diep geraakt. In het artikel las hij over het leven van dr. Yaghi en dat hij een eenjarige NWO subsidie had gewonnen. Die subsidie loopt volgend jaar af. Yaghi wil nieuwe subsidieaanvragen doen, maar omdat hij nog geen Engelstalige resultaten kan laten zien, is dat lastig. Dr. Yaghi kan daardoor zonder geld komen te zitten. Zonder geld stopt zijn onderzoek en moet hij terug de bijstand in. Daarom dacht Gerard door het starten van een crowdfundactie dat dr.Yaghi wat langer door kan werken, waardoor hij meer kans maakt op een subsidie.

door Irene van Valen

STEUN Deze crowdfundactie, via deze link https://www.steunleiden.nl/project/cultureel-erfgoed-onder-druk, loopt tot 5 januari 2020 en wordt beheerd door het Leids Universiteits Fonds. ,,Ik hoop op steun van andere Houtenaren, want dr. Yaghi is geen onbekende in Houten. Hij richtte het Arabisch Nederlands Cultuurhuis op. ,,Ik heb vooral respect voor zijn moed en doorzettingsvermogen. Hij vluchtte met zijn gezin uit Syrië en liet bijna alles achter. In Nederland bouwde het gezin hard aan een nieuw bestaan. Zijn verhaal ontroert me", zegt Gerard. ,,In Syrië werkte de wetenschapper ook aan een boek. Hij dacht dat het manuscript vernietigd was tijdens de bombardementen van zijn huis, tot hij een back-up vond. Het boek moest herschreven worden, want in vijf jaar tijd veranderde de informatie. Het ligt nu bij een drukker, maar is in het Arabisch geschreven. Dr. Yaghi hoopt het boek in het Engels uit te geven."

SUBSIDIEAANVRAGEN Als onderzoeker zonder vaste aanstelling is dr. Yaghi afhankelijk van subsidies. Vanwege het aflopen van de subsidie die hij kreeg van Nederlands organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), besteedt hij naast zijn werk als onderzoeker, veel tijd aan het aanvragen van subsidies. Hij moet daarvoor kwaliteit bewijzen. NWO is een kanaal van overheids- en belastinggelden voor wetenschappelijk onderzoek en besloot na de toestroom van vluchtelingen iets te betekenen voor wetenschappelijke onderzoekers onder hen. In competitie kunnen onderzoekers een eenjarige subsidieaanvraag doen. Dr. Yaghi won die subsidie afgelopen jaar en sloot zich aan bij een onderzoeksgroep. Onderzoek doe je namelijk zelden alleen. Universiteit Leiden beheert de subsidie en betaalt van daaruit het loon van dr. Yaghi.

ONDERZOEKSLIJN Dr. Yaghi heeft veel kennis en informatiemateriaal om te delen. Denk aan 6000 foto's vanuit zijn werk als archeoloog in Syrië. Met wat hij bereikte en door zijn originele en kritische manier van kijken, zet hij collega's aan het denken. Zij leren veel van zijn onderzoekslijn. Hij is niet uitsluitend geboeid door hoe gebouwen er uit zien, maar vooral waarom het op een bepaalde manier is gebouwd en hoe het gebruikt werd. Nederland kent geen gebouwen uit de Romeinse tijd. Syrië wel, denk aan Palmyra, waar IS monumentale gebouwen opblies. Ondanks de verwoestingen staan er nog monumenten overeind. Het is interessant meer te weten over de archeologische schatten in het Midden-Oosten. Denk aan hoe oud ze zijn en de invloed van de historische ontwikkeling.

VERWACHTING Dr. Yaghi maakt grote kans op een nieuwe subsidie, want professor van de Berg, leider van de groep wetenschappers waar dr. Yaghi onder werkt, beoordeelt hem als een top wetenschapper. ,,Zij zegt dat hij veel lof krijgt", vertelt Gerard. ,,Ik hoop dr. Yaghi aan te moedigen om in het Nederlands publicaties te delen en lezingen te geven, beginnend in onze woonplaats Houten."