• Mensen konden een kijkje nemen op de locatie van Voedselbank Houten

    John van Amerongen

Mensen bezoeken open dag Voedselbank Houten 

HOUTEN Voedselbank Houten ontving afgelopen zaterdag belangstellenden op haar locatie bij De Grund aan de Poort. De vrijwilligers van de voedselbank organiseerden hun jaarlijkse open dag. De voedselbank verzorgt wekelijks voedselkratten voor 46 adressen zo vertelde voorzitter Ben de Jong 't Groentje op deze dag. "Het is iets terug gelopen en dat komt overeen met de landelijke trend."

John van Amerongen

Voedselbank Houten zit sinds 2014 op de huidige locatie. De 35 vrijwilligers zijn erg blij met deze plek die ze nu 2,5 jaar gebruiken om de cliënten van de voedselbank te helpen. De locatie voldoet goed met dit aantal cliënten die nu van voedselhulp gebruik maken. "Voedselhulp is altijd tijdelijk, totdat mensen zich weer kunnen redden."

 

HULPVERLENING Cliënten komen binnen via de hulpverlening. Dat kan bijvoorbeeld via het Sociaal Loket zijn, maar ook via de kerken komen wel mensen bij de voedselbank terecht. "Ze moeten zich willen laten helpen, want aan de schulden moet wat worden gedaan", zo vertelt Ben die uitlegt dat het altijd om mensen gaat met schulden die daardoor in de problemen zijn gekomen en moeite hebben om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Vaak raken mensen in moeilijkheden doordat ze hun baan kwijtraken. Het komt voor dat mensen dan in de schulden terecht komen. "Dan gaat het boven je hoofd. Het begint vaak met huurschulden of het niet meer betalen van de premie voor de ziektekostenverzekering." Cliënten van de voedselbank hebben allemaal hun eigen verhaal. De verschillen kunnen groot zijn. Situaties zijn vaak niet hetzelfde. Mensen moeten aantonen dat ze de hulp echt nodig hebben om het te kunnen krijgen.

 

WIL De schuldhulpverlening loopt via WIL de uitvoeringsorganisatie voor uitkeringen en schuldhulpverlening van de Lekstroomgemeenten waar Houten ook in deelneemt.

 

VOORMALIGE GEBRUIKERS LOPEN Een aantal voormalige gebruikers van de voedselbank gaat, nu ze er bovenop zijn, geld ophalen voor de vaste lasten van Voedselbank Houten door gesponsord op 6 november de marathon van New York te gaan lopen. Hun verhaal kon u eerder in 't Groentje al lezen. Zie www.teamvbh.nl. De voedselbank ontvangt geen subsidie. De voedselbank werkt met vrijwilligers en wordt financieel draaiende gehouden door giften en sponsoring.