In Memoriam N.C. Bouwman

HOUTEN De heer N.C. Bouwman is op maandag 18 april te Houten overleden en zaterdag 23 april met veel aanwezigen begraven. De heer Bouwman was de oprichter van woningbouwvereniging Dr. Schaepman, één van de voorlopers van de huidige woningstichting Viveste.

De heer Bouwman, zoon van een molenaar, is sinds de oprichting in de jaren vijftig tot begin negentiger jaren onafgebroken voorzitter geweest van Dr. Schaepman. Deze woningbouwvereniging begon met enkele tientallen huurwoningen, maar dit woningbestand nam in relatief korte tijd door de snelle uitbreiding van Houten toe met een paar duizend woningen. Begin jaren tachtig had Dr. Schaepman inmiddels ook al het gemeentelijk bestand aan huurwoningen overgenomen. In het begin deed meneer Bouwman vrijwel alles zelf. Zo haalde hij zelf de contributies op, Dr. Schaepman was immers een vereniging, maar al snel moest hij zich laten bijstaan door een administrateur.

Toen Dr. Schaepman veel sociale huurwoningen moest bouwen vanwege de snelle uitgroei van Houten, werd onder zijn bestuurlijke leiding een nieuwe werkorganisatie gevormd. Er werden prima medewerkers aangetrokken en er werd een eigen kantoor gebouwd. Op een fraaie locatie in wijk Den Oord.

De heer Bouwman was sociaal zeer betrokken bij de volkshuisvesting. Bij hem stond het belang van de huurder centraal. Hij deed altijd zijn uiterste best bij de Inspectie Volkshuisvesting in de provincie Utrecht, dat er kwalitatief goede en ruime huurwoningen in Houten werden gebouwd. Dr. Schaepman was immers mede afhankelijk van rijkssubsidies. Zijn uitgangspunt was, dat ook mensen met een kleine portemonnee, die zelf niet in hun huisvesting konden voorzien, recht hadden op een ruime en betaalbare woning. De heer Bouwman is in de jaren zestig ook nog raadslid geweest voor de KVP. Eén van de voorlopers van het CDA. De heer Bouwman overleed na een kort ziekbed. Hij is 98 jaar geworden. Op 13 mei a.s. zou hij 99 jaar zijn geworden. De heer Bouwman heeft veel voor de gemeente Houten betekend. Hij was een volkshuisvester in hart en nieren.