• In memoriam Gerard Zandbergen, fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH)

    MARJOLEIN THIJSE

In Memoriam Gerard Zandbergen

HOUTEN In de ochtend van 4 mei jl. overleed plotseling Gerard Zandbergen op een leeftijd van 73 jaar. Gerard was fractievoorzitter van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH). Als nestor van de gemeenteraad was hij tevens plaatsvervangend voorzitter van de raad. Een gedreven bestuurder die dicht bij de inwoners stond en betrokken was bij de maatschappelijke en sociale vraagstukken, klein of groot. Met Gerard Zandbergen verliest de gemeenteraad van Houten een markante persoonlijkheid.

BESTUREN Gerard Zandbergen is sinds 1975 actief bij de fractie van het CDA. Eerst als bestuurslid, vanaf 1994 als lid van de gemeenteraad. Het is een tijd waarin belangrijke beslissingen moeten worden genomen voor de bouw van Houten-Zuid. Succesvol noemt Zandbergen zijn strijd tegen de bouw van weer een nieuw gemeentehuis. ,,De OZB zou dan 40% stijgen. Ik vond dat dit absoluut niet kon'' zei Gerard toen. ,,Maar mijn verzet hiertegen binnen het CDA betekende wel mijn einde als fractievoorzitter." In de zomer van 2003 breekt Zandbergen definitief met het CDA en gaat verder als de 'Fractie Zandbergen'. In 2005 richt hij Inwonerspartij Toekomst Houten op. In 2006 komt ITH met twee zetels in de gemeenteraad. Het CDA wordt dat jaar voor het eerst in Houten buiten de coalitie gehouden. In 2010 wordt ITH de grootste partij. De fractie wordt echter uit het college geweerd vanwege het windmolenstandpunt. Bij de raadsverkiezingen van 2014 verliest ITH nipt een zetel aan D66. In de onderhandelingen over de coalitie valt de keuze wederom niet op ITH omdat de partij instabiel zou zijn: een deel van de partij gaat als HoutenAnders! verder. Na de verkiezingen in 2018 gaat het besturen vanuit het college voor de derde keer aan de neus van Gerard en ITH voorbij omdat hij 'te veel voor de burger opkomt'.
De inzet van ITH zal blijven maar het politiek bestuurlijke geluid zal in de raadzaal vanaf nu toch anders klinken.

BETROKKEN Gerard heeft ITH gebracht tot een factor van betekenis in de Houtens politiek. De afgelopen jaren behoorde ITH steevast tot één van de drie grootste partijen. Het daadwerkelijk betrekken van inwoners bij besluitvorming was voor Gerard de rode draad in zijn optreden. Hij was gedreven en bevlogen en inwoners waardeerden het persoonlijke contact.
Hij bemoeide zich overal mee: onderhoud van bruggen, losloopgebied voor honden, woningbouwplannen in zijn eigen wijk Den Oord, hij regelde het dierenwelzijnsbeleid en hij zag de voorgenomen fusie met Wijk bij Duurstede al ver van tevoren mislukken. Maar ook individuele zaken pakte hij aan. ,,Ik steun graag mensen die vastlopen bij de gemeente. Als ik me ermee ga bemoeien, dan wil het wel eens lukken" zei hij in een interview vorig jaar. Zijn optreden was nooit persoonlijk bedoeld, maar hij beschouwde het als zijn democratische opdracht de belangen en de positie van inwoners goed te behartigen. Hij was vaak van mening dat er onrecht werd gedaan en protesteerde daartegen, dat sierde hem. Maar hij was ook vaak teleurgesteld in de bestuurlijke besluiten en dat tekende hem.
Hij kon emotioneel worden en scherp zijn, maar schuwde de confrontatie met de raad niet. Na afloop was hij steeds vriendelijk en toegankelijk.