• Maarten Hartman

Meldpunt Vuurwerkoverlast

HOUTEN Voor het vierde jaar op rij is een meldpunt voor vuurwerkoverlast geopend. Schade, overlast en gevaarlijke situaties door vuurwerk kunt u melden op vuurwerkoverlasthouten@gmail.com. Men vraagt u dit zo gedetailleerd als mogelijk te doen, indien u wil kunt u foto's of video meesturen.

Door uw meldingen weet GroenLinks Houten hoeveel vuurwerkoverlast er is in Houten, en op welke plekken. Met die kennis in de hand kunnen zij bij de gemeente pleiten voor het instellen van meer vuurwerkvrije zones op die plekken waar teveel overlast is. Deze zones blijken erg effectief, inmiddels worden in bijna alle gemeenten vuurwerkvrije zones ingesteld!

Het meldpunt is niet bedoeld voor acute onveilige situaties. Deze kunt u rechtstreeks melden bij de politie (0900-8844 of 112) of de gemeente (030 – 6392611).

GroenLinks zet zich in voor een vrolijke en feestelijke jaarwisseling, zonder overlast, schade en slachtoffers. Het liefst zien wij dat vuurwerk niet langer door amateurs wordt afgestoken, maar dat er met Oud en Nieuw vuurwerkshows worden georganiseerd door professionals.

De resultaten van de meldingen van de Jaarwisseling 2017-2018 zijn te vinden op https://houten.groenlinks.nl/nieuws/weer-vuurwerkoverlast-tijdens-jaarwisseling