• import

Makeblijde dicht

HOUTEN Park Makeblijde staat op het punt het hek te sluiten. De huur van de grond is door het Wellantcollege opgezegd per 1 augustus.

Makeblijde huurt de grond van het Wellantcollege en Makeblijde is eigenaar van het paviljoen. Sinds 2000 is Makeblijde in Houten gevestigd. Nu heeft het Wellantcollege het huurcontract om haar moverende redenen opgezegd. Het is bekend dat het Wellantcollege uitbreiding overweegt.

Volgens de PvdA Houten zijn de verhoudingen tussen het Wellantcollege en Makeblijde over de afwikkeling van het contract gejuridiseerd en gebrouilleerd. Daarom heeft de PvdA Houten het college gevraagd te bemiddelen en te helpen de mogelijkheden te verkennen zodat het Wellantcollege kan groeien en het unieke park en paviljoen Makeblijde behouden kan blijven.